• Vluchtelingen

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

Wanneer ben je een vluchteling?

Je bent een vluchteling als je je land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging wegens je ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Je kunt in je eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging of de overheid is verantwoordelijk hiervoor.

Wat is het Vluchtelingenverdrag?

Het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ofwel het Vluchtelingenverdrag, is een verdrag van de Verenigde Naties dat werd aangenomen in 1951. In het verdrag zijn de betekenis van de term ‘vluchteling’ vastgelegd, de rechten van vluchtelingen, en de wettelijke verplichtingen van landen om hen te beschermen. 

Bron: https://www.unhcr.org/nl/media/begrippenlijst/vluchtelingen/

(UNHCR, the UN Refugee Agency, z.d.)


Geen groepen gevonden

Ken jij een groep? Laat het ons dan weten!

meld een groep aan