• Oorlogsgetroffenen

Oorlogsgetroffenen zijn personen die op een bepaalde manier geleden hebben onder de Tweede Wereldoorlog en die de oorlog overleefd hebben. Het betreft vooral mensen die gevangen zaten in (concentratie)kampen en/of van huis en haard verdreven zijn geweest.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Stichting Pelita

Eisenhowerstraat 724, 6135 BN Sittard, Nederland

Stichting Pelita

Aureliushof 160, Maastricht, Nederland

vind een groep