• Allochtone vrouwen

De term ‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd. Iemand met een migratieachtergrond is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Iemand die in Nederland is geboren en van wie beide ouders ook in Nederland zijn geboren, maar van wie ten minste één van de grootouders in het buitenland is geboren, telt het CBS als een persoon met een Nederlandse achtergrond. Deze groep wordt ook wel aangeduid als de derde generatie.

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/wat-verstaat-het-cbs-onder-een-allochtoon-

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022)

Organisaties & websites

  • Stichting Meer Kleur en Kwaliteit

    SMKK is als erkende provinciale maatschappelijke organisatie in de Provincie Limburg actief voor (MV)  migranten- en vluchtelingenvrouwen. Ook de doelgroep MV meisjes heeft onze bijzondere aandacht.
    We beschikken over een uitgebreid netwerk van vrouwen van diverse nationaliteiten die actief zijn binnen zelforganisaties en organisaties op het terrein van zorg, onderwijs en welzijn.

    lees meer www.smkk.nl

Allochtone vrouwen

Kastanjelaan 140, 6431 GN Hoensbroek, Nederland

vind een groep