• Adoptie

Het feit dat je afgestaan en geadopteerd bent, kan invloed hebben op je dagelijks leven. Je kunt last krijgen van je adoptie. Vaak gaat het dan om gevoelens. Gevoel van leegte, boosheid, begrip, verdriet, verlatingsangst, angst en onrust.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Je hebt geen invloed gehad over de beslissingen die anderen voor je namen.
Daardoor groei je op zonder je bloedverwanten. Je bent ontworteld geraakt. Je leeft in een land waar je niet bent geboren en in een gezin dat niet genetisch ‘eigen’ is.
Door je verleden, dat in het teken staat van afgestaan en geadopteerd zijn, is het begrijpelijk dat je soms worstelt met de gevolgen daarvan.
Er kan een aanleiding zijn, waardoor je pijnlijk wordt geconfronteerd met je achtergrond. Bijvoorbeeld nadat je relatie verbroken is of iemand in je omgeving komt te overlijden. Maar ook kan het zijn dat je tegen terugkerende (gedrags)patronen aanloopt.

Problemen

Je merkt bijvoorbeeld dat je steeds last hebt van verlatingsangst binnen je relaties. Of dat je gefrustreerd bent in het uitblijven van erkenning door je adoptieouders. Je twijfelt of je al dan niet wilt gaan zoeken naar je biologische moeder. Of je merkt dat je door pesterijen en discriminatie in je jeugd een minderwaardigheidsgevoel hebt ontwikkeld.Gevoel van leegte: Een gevoel van iets essentieels te missen, stuurloos te zijn. Alsof de bodem onder je bestaan ontbreekt. Je verlangt op die momenten sterk naar iets wat je niet kent, wat je je niet meer kunt herinneren of waar je niet als vanzelf naar terug kan keren. Wanneer je praat over dit gevoel van leegte, word je niet altijd begrepen. Mensen die zelf niet geadopteerd zijn, kennen jouw gevoel niet. Het kan daarom lastig zijn om uit te leggen. Andere geadopteerden weten vaak wel direct waar je het over hebt. Soms is het voldoende om met andere geadopteerden over je gevoelens en problemen te praten. Omdat zij je goed kunnen aanvoelen en al aan een half woord voldoende hebben.

Organisaties & websites

 • Arierang

  Arierang: de vereniging voor Koreaans geadopteerden in Nederland

  lees meer arierang.nl
 • Fiom

  Dat je bent afgestaan en geadopteerd bent, kan invloed hebben op je dagelijks leven. Je kunt last krijgen van je adoptie. Vaak gaat het dan om gevoelens. Het kan moeilijk zijn deze te benoemen of ermee om te gaan.

  Je bent niet de enige die deze gevoelens heeft. Op deze pagina’s kun je lezen met welke gevoelens en moeilijke situaties je te maken kunt krijgen na adoptie.

  lees meer fiom.nl

Boeken & artikelen

 • Bodemloos bestaan | Geertje van Egmond

  Gezinnen en hulpverleners worden in toenemende mate geconfronteerd met geadopteerde kinderen die een sterk afwijkend sociaal gedrag vertonen. Geertje van Egmond beschouwt dit gedrag als een emotionele handicap, die reeds in de allereerste levensfase ontstaat door een tekort aan, of zelfs totale afwezigheid van affectie, emotionele betrokkenheid, verzorging en voeding. Zij noemt deze handicap het ‘Geen-Bodem-Syndroom’, welke term inmiddels overal ingang heeft gevonden. Uitingen van het syndroom worden ook herkend door biologische ouders van kinderen met diverse hechtingsstoornissen.

  lees meer
 • Geadopteerd | David M. Brodzinskt, Marshall D. Schechter, Robin Marantz Henig

  Een leven lang op zoek naar jezelf. Hoe voelt het om geadopteerd te zijn? Voelt het anders als je veertig bent dan als je dertien bent? Nog maar één generatie terug leek het niets uit te maken of je geadopteerd was, of het natuurlijke kind van de ouders die je grootbrachten. Inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat adoptie het leven van geadopteerden in menig opzicht kan beïnvloeden, van de relatie met de adoptieouders tot de band met hun eigen kinderen. ‘Geadopteerd’ laat geadopteerden zelf aan het woord, om te laten zien hoe adoptie in de loop van het leven wordt ervaren, wat zij te berde brengen is ontroerend en heel persoonlijk, en getuigt van een scherp zelfinzicht.

  lees meer

Communities

Films & video's

Our Roots – Levanto

Meerssen, Nederland

vind een groep