Stemmen horen is de ervaring van het horen van één of meer stemmen, geluiden of muziek, waarbij in de directe omgeving geen bron aanwezig is die het geluid voorbrengt.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

Andere personen zijn dan ook niet in staat deze stemmen of geluiden waar te nemen. De stemmen of geluiden kunnen zowel van buiten lijken te komen als van binnenuit, zoals in het hoofd of in een ander deel van het lichaam.

Mensen die stemmen horen ervaren deze stemmen of geluiden over het algemeen als afkomstig van iets of iemand anders. Het is dus een andere ervaring dan de eigen gedachten hardop te horen of in gedachten een gesprek te voeren.

Het feit dat je stemmen hoort hoeft niet te betekenen dat je ziek bent of wordt. Echter, je kunt van de stemmen wel psychisch ziek wórden.

Bronnen: https://stichtingweerklank.nl/omgaan-met-stemmen/

(Stichting Weerklank, 2022)


Geen groepen gevonden

Ken jij een groep? Laat het ons dan weten!

meld een groep aan