• Asperger

Kenmerkend voor deze diagnose is dat je goed kunt praten en leren, maar wel moeite hebt om taal te begrijpen en te snappen wat andere mensen denken en voelen. Mensen met Asperger hebben vaak de neiging om veel te praten, en hebben vaak meer fantasie en een grotere behoefte aan vriendschappen en relaties dan mensen met klassiek autisme.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

De gedragskenmerken van deze stoornis werden in 1944 voor het eerst beschreven door de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, vandaar de naam. Het heeft lang geduurd voordat de ideeën van Asperger – oorspronkelijk gepubliceerd in het Duits – tot de Engelse vakliteratuur waren doorgedrongen. De stoornis van Asperger is in Nederland pas sinds de jaren tachtig bekend. Lorna Wing heeft deze term toen voor het eerst weer gebruikt.
Mensen met de stoornis van Asperger hebben net als mensen met klassiek autisme problemen met sociale interactie en een opvallend beperkt repertoir van interesses en activiteiten. Het verschil is de spraakontwikkeling. Mensen met de stoornis van Asperger hebben een normale spraakontwikkeling. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen communicatieproblemen hebben. Vooral met de meer subtiele sociale aspecten van communicatie hebben ze problemen. Mensen met de stoornis van Asperger hebben een normale of hoognormale intelligentie.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Meer informatie: www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme-(spectrum-stoornis)

Films & video's

 • Adam

  Adam gaat over een jongeman, Adam (Dancy), met het Asperger Syndroom, die na de dood van zijn vader in hun appartement is blijven wonen. Hij is gefascineerd door onderwerpen zoals science fiction en ruimtereizen. Wanneer Beth (Byrne) in het appartementsgebouw komt wonen groeit er een relatie tussen de twee.

  lees meer www.youtube.com
 • Wat is autisme

  Iemand met een autismespectrumstoornis heeft bijvoorbeeld moeite met sociaal contact en houdt zich vast aan bepaalde rituelen. In deze video leg ik meer uit over klassiek autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

  lees meer www.youtube.com

Organisaties & websites

 • Autismepunt

  Autismepunt is een kleine zorgaanbieder die volledig is gespecialiseerd in autisme en het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling in huis heeft. Uitgangspunten: – Eigen kracht: Inzetten op kwaliteiten en mogelijkheden. – Eigen regie: Goed luisteren naar wat iemand wil en nodig heeft om te kunnen functioneren. – Normaal doen: Mensen met autisme zijn vooral gewoon mensen. Autismepunt heeft ongeveer 50 medewerkers waarvan 10 zelf de diagnose autisme hebben. Mensen met autisme vormen een talentvolle groep die thuishoort in de inclusieve samenleving, dat betekent dat iedereen mag en kan meedoen en dat dit de samenleving ook sterker en prettiger maakt.

  lees meer autismepunt.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme [NVA]

  De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. Heel veel informatie, regio-organisaties, evenementen en een webshop.
  Gratis forum. Enkel registratie noodzakelijk. Betaald lidmaatschap mogelijk.

  lees meer www.autisme.nl
 • Regionaal Autisme Centrum

  Het regionaal autisme centrum bestaat uit vier onderdelen en biedt vanuit Helmond een compleet pakket aan zorg in de regio Noord Limburg.

  lees meer www.regionaalautismecentrum.nl
 • Vanuit Autisme bekeken

  VAB is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Iedereen is verschillend en VAB ziet graag dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werken zij aan. Kijk voor meer informatie op de website.

  lees meer www.vanuitautismebekeken.nl
 • Vereniging Balans

  Vereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap. Kijk voor meer informatie op de website.

  lees meer balansdigitaal.nl

Anders & tips

 • De Warmline

  Onze lotgenotenlijn biedt een luisterend oor voor iedereen die eenzaam is, ondersteuning nodig heeft of zijn ei kwijt wil. De Warmline is een telefoonlijn voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond.

  Onze telefonisten zijn uitgebreid getraind. Zij bieden geen hulpverlening, maar ervaringsdeskundigheid. Zij zijn begripvolle lotgenoten die de tijd nemen, vanuit eigen ervaring weten waar het over gaat en ondersteuning bieden waar nodig.

  Doorverwijzen doen we alleen in nood of op nadrukkelijk verzoek. Onze telefonisten geven alleen algemeen advies, nemen niet de rol van de hulpverlener aan en zullen ook nooit in de weg staan van een lopende therapie. De Warmline is iedere week (maandag t/m zondag) geopend van 18.30 tot 21.30 en bereikbaar op 020-623 45 55.

  lees meer roads.nl
 • Familiespreekuur Mondriaan

  Als je partner, familielid of vriend psychische problemen heeft en/of met een verslaving worstelt kun je met vragen zitten en zelf hulp ook behoefte aan ondersteuning hebben. Of je wilt graag je eigen verhaal kwijt. 

  lees meer www.mondriaan.eu
 • Naasten Centraal

  Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Heb jij in je familie of directe omgeving ook daarmee te maken? Misschien wordt het je soms te veel en ben je op zoek naar hulp? Met onze ervaringsdeskundigheid helpen wij jou weer op weg.

  lees meer naastencentraal.nl
 • Naasten in kracht

  Je hebt een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend, collega, buur of andere naaste met een psychische kwetsbaarheid. Wij noemen deze verder ‘jouw dierbare’.
  Dat heeft ook effect op jou. Je hebt misschien vragen en dilemma’s hoe je je dierbare op een goede manier kunt blijven ondersteunen. Bijvoorbeeld hoe grenzen te stellen, contact te houden met je dierbare, en hoe je zelf kunt ontspannen. Deze vragen staan centraal in deze e-learning modules.

  lees meer www.naasteninkracht.nl

Boeken & artikelen

 • Denken in beelden | Tineke Verdoes 

  Denk jij in beelden? Dan kun je in dit boek lezen hoe dat werkt in je hersenen, wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en waarom het gebeurt. Nog niet alles is duidelijk ook al is er al veel onderzoek naar gedaan. In ieder geval is nu wel aangetoond dat denken in beelden bestaat. Om de leerstof beter te begrijpen kun je oefenen met de opdrachten voor onder andere taal en rekenen die het makkelijker maken om op tijd klaar te zijn met je werk. Beelddenken komt veel voor, ook in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, dyspraxie, dyscalculie.

  lees meer
 • Een vreemde wereld | Martine Delfos

  Biedt inzicht in autisme en handvaten voor de behandeling van de verschillende aspecten zodat de kwaliteit voor mensen met een autistische stoornis verbeterd kan worden, met extra aandacht voor Asperger. In Een vreemde wereld beschrijft Martine F. Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassenen met een autistismespectrumstoornis, ass, die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben. Martine Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autismespectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn, van het niet begrijpen van grapjes, gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren. Zij introduceert als basisbegrip het socioschema. Dit socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat. De wijze waarop zich dat bij mensen met autismespectrumstoornissen ontwikkelt, heeft de MAS1P tot gevolg, de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Dit wordt uitvoerig behandeld. Een vreemde wereld biedt tegelijk een stand van zaken van de wetenschap, omdat het wetenschappelijk onderzoek erin verwerkt is en in iedere druk recent onderzoek opgenomen wordt. Met zijn dimensionele model loopt het vanaf de eerste editie in 2001 reeds vooruit op de dsm-v die in 2012/2013 verwacht wordt, waarin autisme onder neurodevelopmental disorders zal worden opgenomen. In deze negende druk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de dsm-v autismespectrumstoornissen zal beschrijven. Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten voor de behandeling van de verschillende aspecten van autisme, zodat de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis verbeterd kan worden.

  lees meer
 • Hulpgids Asperger Syndroom | Tony Attwood

  Een fikse, maar plezierige pil om te slikken. Geschreven vanuit de ervaring. Met diepgang, ook in de zin van technisch bepaalde verklaringen. Door de talloze vergelijkingen van de belevingswereld van iemand met en zonder autisme én de benoeming van de oorzaken levert het zeer bruikbare spiegelmomenten op. Zeker in de weg naar acceptatie van iemand die gediagnosticeerd is met Asperger (sec HFA) een aanrader.

  lees meer
 • Werken met Asperger | Rudy Simone

  Een publicatie voor mensen die de acceptatiefase van hun diagnose voorbij zijn, vorm willen geven aan een werkzaam, betaald leven. In overzichtelijke stukjes tekst worden praktijkvoorbeelden gegeven hoe mensen met en zonder autisme met de werkvloer omgaan. Behalve handvatten aan iemand mét autisme geeft het eveneens praktisch bruikbare info aan werkgevers en collega’s zónder autisme.

  lees meer

Cursussen

 • Naasten in kracht

  Je hebt een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend, collega, buur of andere naaste met een psychische kwetsbaarheid. Wij noemen deze verder ‘jouw dierbare’.
  Dat heeft ook effect op jou. Je hebt misschien vragen en dilemma’s hoe je je dierbare op een goede manier kunt blijven ondersteunen. Bijvoorbeeld hoe grenzen te stellen, contact te houden met je dierbare, en hoe je zelf kunt ontspannen. Deze vragen staan centraal in deze e-learning modules.

  lees meer www.naasteninkracht.nl

Contactgroep Autisme info Stein

Stein, Nederland

Leven in Verandering

Stationsstraat 18, 6131 AZ Sittard, Nederland

Lotgenotengroep Autisme Limburg (LGAL)

Vijverdalseweg 1, 6226 NB Maastricht, Nederland

Lotgenotengroep voor partners of familie van mensen met autisme

Naanhofsweg 31, 6361 DP Nuth, Nederland

NVA Limburg (locatie via agenda)

Limburg, Nederland

vind een groep