Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Stichting Boekenwerk

Professionele begeleiding Stichting Boekenwerk in Eindhoven is een brug naar de arbeidsmarkt. Er wordt arbeidstraining geboden in een arbeidsmatige setting. Werk geeft mensen immers een zinvolle daginvulling, financiële onafhankelijkheid en de mogelijkheid zich te ontplooien. Opgezet ten behoeve van mensen…

Lees meer

Regionaal Autisme Centrum

Het regionaal autisme centrum bestaat uit vier onderdelen en biedt vanuit Helmond een compleet pakket aan zorg in de regio Zuidoost Brabant en Noord Limburg.  

Autismepunt

Professionele begeleiding Autismepunt is een kleine zorgaanbieder die volledig is gespecialiseerd in autisme en het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling in huis heeft. Uitgangspunten: – Eigen kracht: Inzetten op kwaliteiten en mogelijkheden. – Eigen…

Lees meer

Vereniging Balans

Vereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap. Kijk voor meer informatie op de…

Lees meer

Vanuit Autisme bekeken

VAB is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Iedereen is verschillend en VAB ziet graag dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werken zij aan. Kijk voor…

Lees meer

Nederlandse Vereniging voor Autisme [NVA]

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij;…

Lees meer

V.Veen | Sociaal Onhandig

ISBN 13- 9789023234951

In dit boek staan kinderen met de diagnose PDDNOS centraal. Deze kinderen hebben problemen in de ontwikkeling van sociaal begrip en sociaal gedrag. Een redelijk groot aantal van hen heeft ook last van aandachtsproblemen en hyperactiviteit, symptomen die passen bij…

Lees meer

Gerry Quak en Karel Smeets | Autisme is zo gek nog niet

ISBN 9065084983

Over de rol van ouders en leerkrachten bij het begeleiden van kinderen met autisme. In dit boek wordt het theoretische en wetenschappelijke kader van autisme geschetst en wordt vanuit dat kader gekeken naar consequenties voor de dagelijkse praktijk op school…

Lees meer

Marije van Dongen | Dramaqueen of gewoon autisme?

ISBN 9789044127645

Verhaal van een vrouwelijke ervaringsdeskundige. Over het boek: Als je als begeleider mag werken met mensen met autisme, dien je op zijn minst een autobiografie te hebben gelezen. Dan pas wordt duidelijk hoe pervasief autisme is. De Dramaqueen is erin…

Lees meer

Colette de Bruin | Geef me de 5

ISBN 9789075129649

Geef me de 5 is een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Het bestaat uit een boek en een Cd-rom. In het boek “Geef me de 5” is een praktische werkwijze beschreven die in de…

Lees meer
Back To Top
X