• Beelddenken

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen.
Een beelddenker ziet in één oogopslag het geheel. Alle informatie komt gelijktijdig binnen.
Beelddenken is ruimtelijk denken. Daardoor overziet een beelddenker snel het geheel en kan hij vlot een oplossing bedenken. Het onder woorden brengen van die oplossing is alleen lastig.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep
TODO

''Ik doe er wél toe. Ik ben speciaal, ik kan wel iets.'' - Jan

lees meer

Ieder mens wordt geboren als beelddenker. Alle denkprocessen spelen zich af in de rechter hersenhelft. Als een kind taal leert wordt het beelddenken steeds meer overgenomen door woorddenken. Taal bevindt zich in de linker hersenhelft.

Als een kind met 4 jaar naar school gaat, komt die ontwikkeling in een stroomversnelling. Het beelddenken wordt steeds meer een tweede manier van denken. Kinderen kunnen uiteraard heen en weer schakelen, maar de primaire manier van informatie opslaan en verwerken gebeurt op een talige manier in de linker hersenhelft. Althans, zo gaat dat bij de meeste mensen, maar niet bij iedereen. Bij ongeveer 5% van de mensen blijft het beelddenken de primaire manier van informatie verwerken.
Dat heeft ontzettend mooie voordelen. Zo zijn de beste binnenhuisarchitecten vrijwel allemaal beelddenker. Uitvinders, kunstenaars, architecten? Vaak zijn dit beelddenkers. Veel van deze mensen hadden op school een leerprobleem. Het lezen wilde niet vlotten en was dus saai. Geschreven teksten en dictees stonden vol rode strepen van de nakijken omdat veel woorden fonetisch waren geschreven. Het leren van tafelsommen… vreselijk! Kennelijk doet het onderwijs vooral een beroep op de linker hersenhelft. Er wordt veel uitgelegd, gelezen, geschreven, geluisterd, allemaal in woorden. Dat is precies waar een beelddenker moeite mee heeft.

Ervaringsverhalen

 • ''Ik doe er wél toe. Ik ben speciaal, ik kan wel iets.''

  Jan (dit is een fictieve naam) is een jongen van 11 jaar. Hij zit in groep 8. Zijn ontwikkeling verliep aanvankelijk normaal. Hij heeft als baby weinig gekropen en bleef vrij lang primair reageren; hij kon soms gillen tot hij zijn zin kreeg. Zijn ontwikkeling op school was in groep 1 en 2 normaal. Puzzelen en bouwen kon hij als de beste. Aanvankelijk lezen en spelen met letters boeide ergens wel, maar maakte hem niet enthousiast.

  Vanaf eind groep 3 begonnen er wat problemen te komen. Jan bleef letters omdraaien, er zat weinig vooruitgang in zijn lezen en zijn handschrift was vrijwel niet te lezen. Rekenen daarentegen ging uitstekend. Tot groep 6. Toen werd het rekenen ook een probleem. Ook lezen bleef een probleem. Eind groep 7 kreeg Jan een pre-advies: VMBO-kader, terwijl zijn intelligentie, officieel gemeten, boven de 110 zou zijn.

  Zijn ouders hebben mijn hulp ingeroepen om eens te kijken of ik iets voor Jan kan betekenen. Het was vrij snel duidelijk dat Jan een sterke beelddenker is, die zijn weg al aardig had gevonden, maar nog wel wat hulp nodig had. Jan heeft de basistraining “Ik Leer Anders” bij mij gevolgd en nu zit hij in het vervolgtraject om nog voor de eind-cito hier en daar wat verloren gegane kennis bij te werken. Hij gaat als een speer. Hij rekende eind groep 7 inderdaad op laag VMBO-niveau. Die zelfde toets maakt hij een half jaar later op HAVO-niveau.

  Wat is er met hem gebeurd? Hij heeft iemand die hem snapt, die hem positief coacht en die hem zekerheid geeft. Had hij voorheen grote problemen met tafelsommen, met een enkele seconde vertraging kent hij ze nu, van 1 tot 12! Het negatieve zelfbeeld van Jan is aan het veranderen naar een zelfbeeld “Ik doe er wél toe. Ik ben speciaal, ik kan wel iets.”

  Ik hoop dat Jan een dijk van een cito gaat maken. Niet voor de score, maar voor HEM. Voor ZIJN gevoel van eigenwaarde.

  lees meer lees meer

Boeken & artikelen

 • Beelddenken Visueel leren en werken

  Een compleet overzicht van de theorie, praktijk en historie van het beelddenken. Met unieke werkvormen, technieken, adviezen en tips voor ouders en docenten. Behorend bij de visuele LEREN LEREN Methode.

  Wat is beelddenken en welke invloed heeft dit visuele denken op ons dagelijks leven? Hoe kun je de talige school met visuele handvatten toch succesvol doorlopen? Met dit boek hoopt de auteur meer begrip te kweken voor wat beelddenken werkelijk inhoudt en inzicht te geven over waar de kansen liggen voor mens en maatschappij.

  lees meer
 • Denken in beelden | Tineke Verdoes 

  Denk jij in beelden? Dan kun je in dit boek lezen hoe dat werkt in je hersenen, wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en waarom het gebeurt. Nog niet alles is duidelijk ook al is er al veel onderzoek naar gedaan. In ieder geval is nu wel aangetoond dat denken in beelden bestaat. Om de leerstof beter te begrijpen kun je oefenen met de opdrachten voor onder andere taal en rekenen die het makkelijker maken om op tijd klaar te zijn met je werk. Beelddenken komt veel voor, ook in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, dyspraxie, dyscalculie.

  lees meer

Anders & tips

 • De Warmline

  Onze lotgenotenlijn biedt een luisterend oor voor iedereen die eenzaam is, ondersteuning nodig heeft of zijn ei kwijt wil. De Warmline is een telefoonlijn voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond.

  Onze telefonisten zijn uitgebreid getraind. Zij bieden geen hulpverlening, maar ervaringsdeskundigheid. Zij zijn begripvolle lotgenoten die de tijd nemen, vanuit eigen ervaring weten waar het over gaat en ondersteuning bieden waar nodig.

  Doorverwijzen doen we alleen in nood of op nadrukkelijk verzoek. Onze telefonisten geven alleen algemeen advies, nemen niet de rol van de hulpverlener aan en zullen ook nooit in de weg staan van een lopende therapie. De Warmline is iedere week (maandag t/m zondag) geopend van 18.30 tot 21.30 en bereikbaar op 020-623 45 55.

  lees meer roads.nl
 • Familiespreekuur Mondriaan

  Als je partner, familielid of vriend psychische problemen heeft en/of met een verslaving worstelt kun je met vragen zitten en zelf hulp ook behoefte aan ondersteuning hebben. Of je wilt graag je eigen verhaal kwijt. 

  lees meer www.mondriaan.eu
 • Naasten Centraal

  Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Heb jij in je familie of directe omgeving ook daarmee te maken? Misschien wordt het je soms te veel en ben je op zoek naar hulp? Met onze ervaringsdeskundigheid helpen wij jou weer op weg.

  lees meer naastencentraal.nl

Cursussen

 • Ik leer anders

  Op de website van ‘Ik leer anders’ kun je diverse opleidingen en cursussen vinden om als professional, ouder, therapeut en andere betrokkenen aan te slag te gaan met kinderen een hulpvraag op gebied van beelddenken.

  lees meer www.ikleeranders.nl

Organisaties & websites

 • POPtalk

  Angst, een groot verlies, concentratieproblemen, moeite met grenzen. Het zijn problemen die in jouw praktijk, klas of groep kunnen voorkomen. Dan wil je daar graag over in gesprek. Om te luisteren, om de ander te begrijpen en samen te zoeken naar mogelijkheden of oplossingen.

  POPtalk is een methode waarmee je aspecten van iemands belevingswereld letterlijk in beeld brengt. Met poppetjes en symbolisch materiaal kan iedere situatie of elk probleem worden opgesteld.

  POPtalk is dynamisch omdat de opstelling steeds weer veranderd kan worden. Materialen kunnen toegevoegd worden, poppetjes kunnen van plaats verwisselen en metaforen worden multi-inzetbaar. Door situaties, gevoelens en gebeurtenissen met POPtalk uit te beelden, maak je het zichtbaar en wordt het makkelijker om hierover te praten.

  Veiligheid en respect als basis

  Met beelden kun je dingen vertellen die je in taal vaak niet (goed) kunt uitdrukken. Door een juiste vraagstelling krijg je snel de informatie die je nodig hebt om te weten wat de ander beweegt of bezighoudt. Bij POPtalk vat je de eigen werkelijkheid in een beeld en dat maakt het eenvoudiger om er woorden aan te geven. Veiligheid en respect vormen de basis van ieder gesprek.

  Het gebruik van poppetjes als zodanig is niet nieuw. Beeldende technieken worden al heel lang gebruikt in de systeemtherapie. POPtalk vindt zijn oorsprong in ‘een taal erbij’ van Marleen Diekmann en in de Davismethode van Ron Davis. In beide methodes draait het om het visualiseren van onderwerpen. Het uitbeelden van gesprekken heeft een enorme meerwaarde in de communicatie. Want POPtalk geeft mensen een stem!

  lees meer www.poptalk.nl
 • Stichting beelddenken

  Stichting beelddenken zet zich in voor mensen die denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen.

  De doelen van de stichting zijn:

  1. Het verkrijgen van her- en erkenning van het fenomeen beelddenken bij kinderen en volwassenen en het kweken van begrip voor de meerwaarde van beelddenken.
  2. Wetenschappelijke erkenning en wetenschappelijke onderbouwing van beelddenken. Prioriteit op dit moment heeft de validering van het diagnostisch instrument dat bij kinderen wordt gebruikt voor het diagnosticeren van beelddenken, het zogenaamde Wereldspel.

  Doel is daarbij op het individuele kind gerichte, specifieke differentiatie in de gehanteerde onderwijsmethodes om te voorkomen dat het kind leerproblemen krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de stichting.

  lees meer www.stichtingbeelddenken.nl

Leven in Verandering

Stationsstraat 18, 6131 AZ Sittard, Nederland

vind een groep