• Autisme

Met autisme bedoelen we: Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Voorheen werd er onderscheid gemaakt in de diagnoses klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS
Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep
TODO

''Een continue les. Maar het werkt.'' - Stefan

lees meer

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase.
Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.
Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme.

Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme.
De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, waarmee aangegeven wordt dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit.

Klassiek Autisme

Deze stoornis wordt ook wel autistische stoornis, kernautisme of Kannersyndroom genoemd.
Leo Kanner was een Oostenrijkse kinderpsychiater die in Amerika werkte en als een van de eersten in 1943 autisme beschreef als een apart syndroom. Bij mensen met klassiek autisme is sprake van:
1. kwalitatieve beperkingen in sociale interactie,
2. kwalitatieve beperkingen in verbale en non-verbale communicatie,
3. beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten waarbij
sprake is van een stoornis in de verbeelding.
Vóór het derde levensjaar moet er sprake zijn van een achterstand of van een abnormaal functioneren op deze drie criteria. Bij ongeveer 80% van de diagnoses klassiek autisme is naast het autisme sprake van een lage intelligentie of verstandelijke beperking.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Meer informatie: www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme

Ervaringsverhalen

 • ''Een continue les. Maar het werkt.''

  48 jaar leven met je anders zijn zonder dat je er de vinger op kunt leggen waarin je waarom anders bent. Het is alsof een blinde geen weet heeft van zijn blindheid, net als hij iedereen om hem heen blind is en enkel doet alsof er een zien is.

  Dat ik autistische trekken vertoonde is me tijdens mijn leven al enkele malen eerder meegegeven. Termen als star, rigide, vooringenomen, arrogant, ondoorzichtig en oneerlijk. Als zou ik egoïstisch zijn, gevoelloos. En dat ik intelligent ben. Bovengemiddeld scoor. Maar het zo zonde is dat ik daar niet meer mee doe.

  In 2010 viel ik uit. Slaapapneu. En iets dat ik vooralsnog niet wist te duiden. Na een traject van anderhalf jaar aan onderzoeken waarin me opnieuw werd meegegeven autistische kenmerken te hebben zette ikzelf de stap naar de GGZ-consulente van de huisarts, via daar naar een psychologische praktijk. Om begin 2013 de diagnose Asperger te krijgen. Tot 2014 mocht ik tijdens de psycho-educatie ontdekken waarin ik waarom anders ben.

  Autisme is per definitie iets dat wederkerigheid en daarmee het aannemen van wat een ander doet of zegt in de weg staat. Het bewustwordingsproces voltrekt zich als het ware van binnenuit. Is intrinsiek gemotiveerd, gegrond op een eigen, verstandelijk bepaalde beredenering.
  Tijdens de 9 maanden durende vervolgsessie na mijn diagnose is me vaker meegegeven dat ik het begrip autisme en wat het met me doet goed kan verwoorden, een goed gesprekspartner ben. Ik heb dat vervolgens genuanceerd; Ik ben doorgaans hoorbaar in conclaaf met mezelf. En doe ik dat niet dan praat ik tegen je, niet met je.

  De methodiek die in mijn geval goed werkte was het bijhouden van een soortement dagboek waarin ik al mijn overdenkingen bij bepaalde gebeurtenissen op een dag kon vastleggen.
  Die overdenkingen werden tijdens de sessies dan besproken, de verschillen in denken en handelen tussen iemand met en zonder autisme belicht. Hieruit volgen dan enerzijds de reflectiemomenten op het eigen doen en laten, wat me waarom in de problemen bracht, evenals de mogelijke concessies; Welke meerwaarde heeft het voor iemand met autisme zich in bepaalde situaties, zich bewust zijnde van de verschillen, te voegen naar de ander.
  De keuze daarin werd vrijgelaten. Als uitgangspunt zeer belangrijk.

  Het belangrijkste leermoment uit de afgelopen jaren; Autisme gaat niet over. Het is niet te genezen.
  Wat “normaal” of “niet normaal” is hangt inderdaad af van verschillen in werkelijkheid, in belevingswereld. Pas als je iets als je eigen autisme in die zin accepteert, je karakterkenmerken incluis durft te zijn wie je bent, niet naar de verwachtingen van anderen acteert hoezeer juist dat je acceptabel zou laten lijken, creëer je rust voor jezelf. Simpelweg omdat je wezen anders is dan gangbaar. Vanuit die rust kun je vervolgens bepalen welke concessies je kunt doen zónder jezelf te hoeven verliezen.

  Een continue les. Maar het werkt.

  lees meer lees meer

Films & video's

 • Adam

  Adam gaat over een jongeman, Adam (Dancy), met het Asperger Syndroom, die na de dood van zijn vader in hun appartement is blijven wonen. Hij is gefascineerd door onderwerpen zoals science fiction en ruimtereizen. Wanneer Beth (Byrne) in het appartementsgebouw komt wonen groeit er een relatie tussen de twee.

  lees meer www.youtube.com
 • Rain man | film met Dustin Hoffman

  Als de vader van de yuppie Charlie overlijdt, erft hij een oldtimer en een rozentuin. Hij komt tevens tot de ontdekking dat hij nog een broer heeft. Raymond is autistisch, maar is wel in staat om ingewikkelde wiskundige vraagstukken op te lossen. Hun vader heeft al zijn geld achter gelaten aan Raymond, terwijl die totaal geen idee heeft waar geld voor dient. Charlie is woedend en ontvoert Raymond uit zijn verzorgtehuis. Hij wil hem meenemen naar Los Angeles, maar Raymond weigert te reizen met een vliegtuig en dus zijn ze gedwongen om per auto te reizen. Wat volgt is een lange rit waarbij de twee elkaar leren te waarderen.

  lees meer www.youtube.com
 • Temple Grandin

  Waargebeurd verhaal over Temple Grandin, een vooraanstaand Amerikaans zoölooge met een exceptioneel levensverhaal. Ze groeide op als kind met bijzondere karaktereigenschappen, wat later gediagnosticeerd werd als autisme. We zien hoe haar leven wordt gevormd door de periodes op de boerderij van haar tante, waar ze de liefde voor dieren ontwikkelde. En tevens hoe haar onderwijzer op school haar talenten ontdekte en wist te ontwikkelen. Ondanks vele tegenslagen en een leven vol gepest worden en nooit normaal sociaal functioneren, werd Temple een gerespecteerd academica en inspiratiebron voor velen.

  lees meer www.imdb.com
 • Wat is autisme

  Iemand met een autismespectrumstoornis heeft bijvoorbeeld moeite met sociaal contact en houdt zich vast aan bepaalde rituelen. In deze video leg ik meer uit over klassiek autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

  lees meer www.youtube.com

Anders & tips

 • Autipas

  Als je autisme hebt, dan kun je vastlopen in situaties waarbij de spanning oploopt. Dat kan zich uiten in bijzonder gedrag dat vaak niet wordt begrepen. De Autipas zorgt voor begrip, verklaart dat gedrag en geeft zelfvertrouwen aan de gebruiker.

  lees meer www.autisme.nl
 • Autisme en erfelijkheid

  Betrouwbare informatie voor mensen met autisme en hun familie.

  lees meer www.erfelijkheid.nl
 • De Asocialekaart

  Iets Drinken is dé landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme. Bijvoorbeeld Asperger, klassiek autisme of PDD-NOS. Het doel is mensen met autisme bij elkaar brengen, gewoon in een café.

  lees meer www.ietsdrinken.nl
 • De Warmline

  Onze lotgenotenlijn biedt een luisterend oor voor iedereen die eenzaam is, ondersteuning nodig heeft of zijn ei kwijt wil. De Warmline is een telefoonlijn voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond.

  Onze telefonisten zijn uitgebreid getraind. Zij bieden geen hulpverlening, maar ervaringsdeskundigheid. Zij zijn begripvolle lotgenoten die de tijd nemen, vanuit eigen ervaring weten waar het over gaat en ondersteuning bieden waar nodig.

  Doorverwijzen doen we alleen in nood of op nadrukkelijk verzoek. Onze telefonisten geven alleen algemeen advies, nemen niet de rol van de hulpverlener aan en zullen ook nooit in de weg staan van een lopende therapie. De Warmline is iedere week (maandag t/m zondag) geopend van 18.30 tot 21.30 en bereikbaar op 020-623 45 55.

  lees meer roads.nl
 • Familiespreekuur Mondriaan

  Als je partner, familielid of vriend psychische problemen heeft en/of met een verslaving worstelt kun je met vragen zitten en zelf hulp ook behoefte aan ondersteuning hebben. Of je wilt graag je eigen verhaal kwijt. 

  lees meer www.mondriaan.eu
 • Honden en Autisme

  Een buddyhond autisme is getraind om 3 tot 7-jarige kinderen met autisme buitenshuis te begeleiden. Doordat deze kinderen vaak wegrennen op straat of angstig zijn voor nieuwe situaties, komen sommige gezinnen amper de deur uit. Door het kind met een tuigje aan de autismegeleidehond te koppelen, is wegrennen/uitbreken niet meer mogelijk. Hierdoor verdwijnt dit gedrag vaak na een tijdje en krijgt het hele gezin weer bewegingsvrijheid. Bovendien heeft de aanwezigheid van de hond vaak een positieve invloed op het algehele gedrag van het kind. Kijk voor meer informatie op de website.

  lees meer www.geleidehond.nl
 • Naasten Centraal

  Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Heb jij in je familie of directe omgeving ook daarmee te maken? Misschien wordt het je soms te veel en ben je op zoek naar hulp? Met onze ervaringsdeskundigheid helpen wij jou weer op weg.

  lees meer naastencentraal.nl
 • Naasten in kracht

  Je hebt een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend, collega, buur of andere naaste met een psychische kwetsbaarheid. Wij noemen deze verder ‘jouw dierbare’.
  Dat heeft ook effect op jou. Je hebt misschien vragen en dilemma’s hoe je je dierbare op een goede manier kunt blijven ondersteunen. Bijvoorbeeld hoe grenzen te stellen, contact te houden met je dierbare, en hoe je zelf kunt ontspannen. Deze vragen staan centraal in deze e-learning modules.

  lees meer www.naasteninkracht.nl

Boeken & artikelen

 • Autipower | Herman Jansen en Betty Rombout

  Een autismespectrumstoornis (ASS) is een beperking. Niet voor niets noemen we het een ‘stoornis’. Maar waarom eigenlijk? Omdat het afwijkt van ‘het normale’? Wat dat ook mag zijn. We zouden ook kunnen zeggen dat mensen met autisme anders zijn. Dat is ook zo. Ze denken anders, praten anders, voelen anders. Vaak zijn ze gevoeliger, hebben ze eerder last van teveel prikkels. Dat is lastig want het aantal prikkels is in onze snelle informatiemaatschappij de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. Evenals het aantal kinderen en volwassenen met een vorm van ASS. Mensen met autisme moeten functioneren in een samenleving die van hun anders zijn een handicap maakt. Dit boek laat een aantal van die mensen aan het woord. Het laat zien hoe ze dat doen. Sommigen zijn daar beter in dan anderen. Dat hangt van veel factoren af. Maar wat opvalt, is de power en het optimisme waarmee ze hun best doen zich aan te passen. Aanpassen? Inderdaad is dat waar het vaak op neerkomt. Die aanpassing komt tot nu toe voornamelijk van één kant. Hun kant. Deskundigen, werkgevers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties komen in dit boek ook uitgebreid aan het woord. Zij werken nauw samen met mensen met een vorm van autisme. Hun visie over wat deze andersdenkende en voelende mensen voor onze maatschappij kunnen betekenen, is opmerkelijk. Een leerzaam boek voor mensen met een ASS, maar vooral voor iedereen die zich serieus wil verdiepen in de gedachten- en gevoelswereld van mensen met autisme.

  lees meer
 • Autisme is zo gek nog niet | Gerry Quak en Karel Smeets

  Over de rol van ouders en leerkrachten bij het begeleiden van kinderen met autisme. In dit boek wordt het theoretische en wetenschappelijke kader van autisme geschetst en wordt vanuit dat kader gekeken naar consequenties voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. Inclusief voorbeelden uit de praktijk.

  lees meer
 • Autismespectrumstoornissen bij volwassenen | Annelies Spek

  Een praktische gids voor volwassenen met ass, naastbetrokkenen en hulpverleners. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS). Tot ongeveer tien jaar geleden werd ASS vooral bij kinderen herkend en gediagnosticeerd. Dat ASS ook voor kon komen bij volwassenen of dat kinderen met ASS volwassen worden, daar werd vreemd genoeg niet aan gedacht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de symptomen veranderen naarmate men volwassen wordt. En hoewel ASS zeker ook positieve kwaliteiten met zich meebrengt – zoals een goed oog voor detail, doorzettingsvermogen, oprechtheid, gevoel voor humor, betrouwbaarheid en consequentheid – blijven er helaas ook veel beperkingen. In Autismespectrumstoornissen bij volwassenen beschrijft Annelies Spek wat we op dit moment weten over ASS. In het eerste deel staat ze stil bij de oorzaken en de rol van erfelijkheid en omgevingsfactoren daarin. Ook gaat ze in op de bijzonderheden in de informatieverwerking van mensen met ASS. In het tweede deel komen de gedragskenmerken aan bod zoals deze beschreven worden in de DSM-5. In het derde deel gaat Annelies Spek in op een aantal belangrijke thema’s, zoals het diagnostisch proces, seksualiteit en verschillen tussen mannen en vrouwen met ASS. Het boek sluit af met een hoofdstuk over hoe autisme zich ontwikkelt over de verschillende levensfasen. Door de heldere stijl, praktische tips en adviezen is dit boek zowel geschikt voor volwassenen met ASS zelf, als voor betrokkenen, zoals familieleden en werkgevers. Daarnaast kan het boek gebruikt worden door hulpverleners om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen, of als aanvulling bij het geven van psycho-educatie. Annelies Spek is als klinisch psycholoog en senior onderzoeker werkzaam bij het Centrum Autisme Volwassenen, GGZ Eindhoven. De illustraties zijn gemaakt door René Hazebroek.

  lees meer
 • Beelddenken Visueel leren en werken

  Een compleet overzicht van de theorie, praktijk en historie van het beelddenken. Met unieke werkvormen, technieken, adviezen en tips voor ouders en docenten. Behorend bij de visuele LEREN LEREN Methode.

  Wat is beelddenken en welke invloed heeft dit visuele denken op ons dagelijks leven? Hoe kun je de talige school met visuele handvatten toch succesvol doorlopen? Met dit boek hoopt de auteur meer begrip te kweken voor wat beelddenken werkelijk inhoudt en inzicht te geven over waar de kansen liggen voor mens en maatschappij.

  lees meer
 • Denken in beelden | Tineke Verdoes 

  Denk jij in beelden? Dan kun je in dit boek lezen hoe dat werkt in je hersenen, wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en waarom het gebeurt. Nog niet alles is duidelijk ook al is er al veel onderzoek naar gedaan. In ieder geval is nu wel aangetoond dat denken in beelden bestaat. Om de leerstof beter te begrijpen kun je oefenen met de opdrachten voor onder andere taal en rekenen die het makkelijker maken om op tijd klaar te zijn met je werk. Beelddenken komt veel voor, ook in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, dyspraxie, dyscalculie.

  lees meer
 • Dramaqueen of gewoon autisme? | Marije van Dongen

  Verhaal van een vrouwelijke ervaringsdeskundige. Over het boek: Als je als begeleider mag werken met mensen met autisme, dien je op zijn minst een autobiografie te hebben gelezen. Dan pas wordt duidelijk hoe pervasief autisme is. De Dramaqueen is erin geslaagd om een helder persoonlijk verhaal te schrijven dat duidelijk maakt hoe lastig de gewoonste dingen voor mensen met autisme zijn. Het boek is versterkend voor mensen met autisme en geeft inzichten over het handelen van begeleiders. Wonderlijk om te lezen hoe bekende personen in verschillende rollen voor verwarring zorgen. Bijzonder ook dat er tussenstappen nodig zijn om de contacten dan weer te normaliseren, terwijl er vanuit neuro-typisch standpunt niets bijzonders is gebeurd. Ook blijkt maar weer dat een gesprek over alledaagse dingen veel belangrijker is zoals vanuit oplossingsgericht werken al wordt betoogd, dan menig begeleider zich realiseert. De strategieën die de auteur beschrijft zijn helder en de hulpmiddelen een aanvulling. Het boek is soms een ongelofelijk verhaal. Studenten, begeleiders en mensen met autisme en hun ouders kunnen door het lezen van dit boek, gaan beseffen hoe lastig autisme is voor de persoon zelf en anderen in de omgeving. Ook is het schrijnend hoe openbare instanties voor tegenwerking zorgen.

  lees meer
 • Een vreemde wereld | Martine Delfos

  Biedt inzicht in autisme en handvaten voor de behandeling van de verschillende aspecten zodat de kwaliteit voor mensen met een autistische stoornis verbeterd kan worden, met extra aandacht voor Asperger. In Een vreemde wereld beschrijft Martine F. Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassenen met een autistismespectrumstoornis, ass, die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben. Martine Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autismespectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn, van het niet begrijpen van grapjes, gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren. Zij introduceert als basisbegrip het socioschema. Dit socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat. De wijze waarop zich dat bij mensen met autismespectrumstoornissen ontwikkelt, heeft de MAS1P tot gevolg, de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Dit wordt uitvoerig behandeld. Een vreemde wereld biedt tegelijk een stand van zaken van de wetenschap, omdat het wetenschappelijk onderzoek erin verwerkt is en in iedere druk recent onderzoek opgenomen wordt. Met zijn dimensionele model loopt het vanaf de eerste editie in 2001 reeds vooruit op de dsm-v die in 2012/2013 verwacht wordt, waarin autisme onder neurodevelopmental disorders zal worden opgenomen. In deze negende druk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de dsm-v autismespectrumstoornissen zal beschrijven. Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten voor de behandeling van de verschillende aspecten van autisme, zodat de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis verbeterd kan worden.

  lees meer
 • Geef me de 5 | Colette de Bruin

  Geef me de 5 is een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Het bestaat uit een boek en een Cd-rom. In het boek “Geef me de 5” is een praktische werkwijze beschreven die in de praktijk is ontwikkeld. In het boek wordt de hulpvraag van het kind met autisme in beeld gebracht. Daarnaast wordt praktisch weergegeven op welke manier ouders, leerkrachten en hulpverleners met deze problemen om kunnen gaan.

  lees meer
 • Het ergens zijn waar je niet vandaan komt

  Hierin zijn 11 autistische mensen geïnterviewd en krijgt de lezer inzicht in hoe het is om autistisch te zijn en een inkijkje in hun belevingswereld. Ook is het begrip ‘neurodiversiteit’ een belangrijk onderdeel in het boek, en de discussie vraag of autisme een gedragsstoornis is of niet. Auteur: Vivian Karssemeijer

  lees meer viviankarssemeijer.nl

Organisaties & websites

 • Autismepunt

  Autismepunt is een kleine zorgaanbieder die volledig is gespecialiseerd in autisme en het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling in huis heeft. Uitgangspunten: – Eigen kracht: Inzetten op kwaliteiten en mogelijkheden. – Eigen regie: Goed luisteren naar wat iemand wil en nodig heeft om te kunnen functioneren. – Normaal doen: Mensen met autisme zijn vooral gewoon mensen. Autismepunt heeft ongeveer 50 medewerkers waarvan 10 zelf de diagnose autisme hebben. Mensen met autisme vormen een talentvolle groep die thuishoort in de inclusieve samenleving, dat betekent dat iedereen mag en kan meedoen en dat dit de samenleving ook sterker en prettiger maakt.

  lees meer autismepunt.nl
 • Cyberpoli

  Een online vraagbaak, voor kinderen, jongeren en hun ouders, opgezet door Stichting Artsen voor Kinderen.

  lees meer www.cyberpoli.nl
 • Geheugenhulp

  Geheugenhulp heeft een groot assortiment aan oplossingen voor de cognitieve problemen waar mensen tegenaan lopen. Voor iedereen die te maken heeft met een vorm van dementie, Parkinson, autisme, AD(H)D, NAH, syndroom van Down of iedere andere handicap waarbij zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend is.

  lees meer www.geheugenhulp.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme [NVA]

  De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. Heel veel informatie, regio-organisaties, evenementen en een webshop.
  Gratis forum. Enkel registratie noodzakelijk. Betaald lidmaatschap mogelijk.

  lees meer www.autisme.nl
 • Regionaal Autisme Centrum

  Het regionaal autisme centrum bestaat uit vier onderdelen en biedt vanuit Helmond een compleet pakket aan zorg in de regio Noord Limburg.

  lees meer www.regionaalautismecentrum.nl
 • RIOzorg

  RIOzorg is er voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar oud die vastlopen in hun ontwikkeling. We bieden onderzoek en behandeling voor signalen die wijzen op ADHD, angst, autisme, dwang, gedragsproblemen, somberheid, tics of trauma.

  lees meer www.riozorg.nl
 • Vanuit Autisme bekeken

  VAB is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Iedereen is verschillend en VAB ziet graag dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werken zij aan. Kijk voor meer informatie op de website.

  lees meer www.vanuitautismebekeken.nl
 • Vereniging Balans

  Vereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap. Kijk voor meer informatie op de website.

  lees meer balansdigitaal.nl

Communities

Cursussen

 • Cursusaanbod bij GGZ

  De cursus ‘Ik en autisme’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. In deze cursus verken je de diagnose autisme bij jezelf. Cursisten leren zichzelf beter begrijpen en ook beter te begrijpen waarom bepaalde situaties in het dagelijks leven en de dagelijkse communicatie moeizaam kunnen verlopen.

  De cursus ‘Omgaan met autisme’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. Deze cursus is een vervolg op de cursus ‘Ik en autisme’. Hierin kun je de mogelijkheden verder verkennen om met het autisme om te gaan in het dagelijks leven.

  De cursus ‘Communicatie en sociale contacten’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. In de cursus krijg je meer zicht op het doel, werkwijze en invloed van communicatie in het algemeen. Daarnaast krijg je meer inzicht in je eigen manier van communiceren met de mensen om je heen en handvatten om deze zelf te beïnvloeden.

  De training ‘Mindfulness’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis die (pieker)gedachten moeilijk loslaten, somberheidsklachten ervaren en/of gemakkelijk overbelast raken. Mindfulness geeft de mogelijkheid om actief in te grijpen bij piekergedachten en dwangmatige gedachten en geeft rust waardoor je gemakkelijker kunt ‘ontprikkelen’. Mindfulness is geen ontspanningstherapie. Dagelijkse problemen worden niet uitgebreid besproken.

  Meer weten: neem contact op tel:  (040) 261 39 10, of mail: ggzecentrumautismevolwassenen@ggze.nl

  lees meer
 • Cursusaanbod bij MEE

  In Zuid-Limburg biedt MEE verschillende cursussen, lotgenotencontact en trainingen aan voor mensen met autisme en naasten. Kijk voor meer informatie op de website.

  lees meer meezuidlimburg.nl
 • Cursussen op maat voor bedrijven

  De brede werkervaring van trainer Frans Coolen van Into Autisme maakt dat hij goed in staat is om bovengenoemde cursussen te vertalen naar maatwerk voor een specifieke groep professionals. Zo werkte Frans jarenlang in de jeugdhulpverlening, en heeft hij als projectcoördinator van de AIC’s een breed netwerk opgebouwd van allerlei organisaties die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme. Dit varieert van scholen en werkgevers tot wijkagenten, zorgboerderijen en GGz-instellingen. De praktijkvoorbeelden die in de cursussen worden gebruikt, kunnen aangepast en afgestemd worden op de behoefte van de organisatie of de school.

  lees meer
 • Naasten in kracht

  Je hebt een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend, collega, buur of andere naaste met een psychische kwetsbaarheid. Wij noemen deze verder ‘jouw dierbare’.
  Dat heeft ook effect op jou. Je hebt misschien vragen en dilemma’s hoe je je dierbare op een goede manier kunt blijven ondersteunen. Bijvoorbeeld hoe grenzen te stellen, contact te houden met je dierbare, en hoe je zelf kunt ontspannen. Deze vragen staan centraal in deze e-learning modules.

  lees meer www.naasteninkracht.nl
 • Trainingen en lezingen door de NVA

  De NVA biedt een basiscursus en een vervolgcursus over autisme aan, in samenwerking met de ervaren trainer Frans Coolen van Into Autisme. NVA-leden krijgen korting op dit cursusaanbod. Lees meer over voordelen van NVA-lidmaatschap
  Meer informatie over de cursussen, cursusdata en kosten: www.intoautisme.nl

  De NVA biedt ook cursussen aan over autisme voor professionals in het onderwijs in samenwerking met onderwijs-autismespecialist Suzanne Agterberg van Spectrumvisie. Meer informatie over de cursussen, cursusdata en kosten: www.spectrumvisie.nl

  lees meer www.autisme.nl

Podcast

 • Positieve Psychologie Podcast

  Dé podcast over positieve psychologie, persoonlijke ervaringen en tips voor een positieve mindset en een overall gelukkiger leven!

  lees meer open.spotify.com

AIC

Peter Schunckstraat 340a, 6418 XB Heerlen, Nederland

Auti-Treff

Flexiforum, Spekhofstraat 15, 6466 LZ Kerkrade, Nederland

Auticorner

Horizonstraat 77, 6446 SC Brunssum, Nederland

Autisme info Stein

Burgemeester Maenenstraat 37, Elsloo, Nederland

Contactgroep Autisme info Stein

Stein, Nederland

Leven in Verandering

Stationsstraat 18, 6131 AZ Sittard, Nederland

Lotgenotengroep Autisme Limburg (LGAL)

Vijverdalseweg 1, 6226 NB Maastricht, Nederland

Lotgenotengroep Autisme Limburg (LGAL)

Schoolstraat 16, 6443 BT Brunssum, Nederland

Lotgenotengroep voor partners of familie van mensen met autisme

Naanhofsweg 31, 6361 DP Nuth, Nederland

NVA Limburg (locatie via agenda)

Limburg, Nederland

Ontmoetingsgroep voor mensen met autisme

Cwartier, Beekstraat 54, 6001 GJ Weert, Nederland

Ontmoetingsgroep voor verwanten van mensen met autisme

Geleenbeeklaan 2, Geleen, Nederland

Power aut!

Florasingel 38, 6043 WD Roermond, Nederland

Samen Autisme (locatie na contact)

Heerlen, Nederland

Stichting Mama Vita (zie locaties in agenda)

Limburg, Nederland

Teken- en Schildergroep GGZ

Parallelweg 169, 6001 HM Weert, Nederland

vind een groep