Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Fijne Feestdagen 2020

Eind van het jaar; tijd voor bezinning en dankbaarheid. Dank voor alle goeds wat ons is overkomen. Hoe we als samenleving enorme veerkracht hebben laten zien in het omgaan met een ingrijpende pandemie. Hoe sterk mensen zijn, hun eigen verantwoordelijk…

Lees meer

Corona supportgroep – online

Een nieuwe supportgroep is opgestart voor mensen die afgelopen maanden geraakt zijn door het Coronavirus of de gevolgen ervan. In deze groep kun je mensen ontmoeten die ook last hebben gehad van Corona en die direct begrijpen waar het over…

Lees meer

Q-koorts en Corona

Ervaringsverhaal, Paul Hazelhof Paul is 37 jaar en werkt als vrijwilliger bij Burgerkracht Limburg. Als ondersteuner bij de Zelfregietool.nl zet hij zich in voor verschillende lotgenotengroepen. Paul is ‘ervaringsdeskundige’. In 2009 raakte hij tijdens een werkbezoek op een zorgboerderij besmet met…

Lees meer

Huisartspraktijk maakt online kennis met zelfhulp/zelfregie

Wat kan zelfhulp bijdragen aan de zelfregie van de patiënt? En wat levert dit op voor de huisartspraktijk? In de afgelopen jaren zijn diverse kennismakingsworkshops georganiseerd op locatie, in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Vanwege Corona gaat dat nu even niet…

Lees meer

Intervisiegroep ervaringsdeskundigen

Sinds 2012 kent Nederland een Vereniging voor Ervaringsdeskundigen, de VVED. Als representatieve vereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de VVED stem aan ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Speerpunt is de erkenning van het beroep van ervaringsdeskundige. De vereniging werkt aan…

Lees meer

Zoom hulp

Handleiding voor groepen die online willen starten en voor iedereen die soms de weg niet kan vinden in Zoom. We hebben twee handleidingen gemaakt die je stap voor stap begeleiden in het deelnemen of in het opstarten van een bijeenkomst…

Lees meer

Burgerkracht De Pijler

Burgerkracht levert een positieve bijdrage aan de vitaliteit van de Limburgse samenleving. We geloven dat de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving vaak te groot is om op eigen kracht te kunnen overbruggen. Vroegtijdige signalering,…

Lees meer
Back To Top
X