• Nieuws
  • Fijne Feestdagen 2020

10 december 2020

Eind van het jaar; tijd voor bezinning en dankbaarheid.

Dank voor alle goeds wat ons is overkomen. Hoe we als samenleving enorme veerkracht hebben laten zien in het omgaan met een ingrijpende pandemie.
Hoe sterk mensen zijn, hun eigen verantwoordelijk kennen en positief om weten te gaan met een onverwachte flinke uitdaging.
Niet om de ernst en het persoonlijke leed van deze epidemie te bagatelliseren maar het toont ons ook de zelf- en samenredzaamheid van mensen in moeilijke tijden.
Het bruggetje naar meer ondersteuning van zelfhulp en zelfregie is dan snel gemaakt!

Bedankt iedereen!
Het is lastig om iedereen persoonlijk te bedanken. In de afgelopen drie jaar zijn we je ergens tegengekomen, je hebt ons open ontvangen, ons verder geholpen of je zelfs persoonlijk ingezet. Het was in ieder geval hartverwarmend en onbeschrijflijk.
Iedereen bedankt voor de beweging die we samen in gang hebben gezet.

Aanpak zelfhulp/zelfregie
De aanpak met behulp van de Zelfregietool.nl is een paar jaar geleden opgemerkt door zorgverzekeraar CZ die hen heeft uitgenodigd in de (voormalige) proeftuinen in de Mijnstreek om de eigen regie van de samenleving te vergroten. Burgerkracht Limburg heeft gezorgd voor een doorontwikkeling van de aanpak om beter gebruik te maken van zelfhulp en de samenhulp van mensen (lotgenoten).
Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kunnen elkaar vaak heel goed verder helpen. Zeker in een groep kunnen zij door ervaringen te delen beter grip krijgen op hun gezamenlijke onderwerp. Een aanpak die leidt tot meer zelfregie en beter gebruik van ervaringskennis.

Succesvol!
Nu drie jaar later blijkt de aanpak zeer succesvol en staat er een netwerk van bijna 200 verschillende zelfregiegroepen, gemakkelijk en dichtbij bereikbaar via de website www.zelfregietool.nl
Rondom de twee centrumgemeenten, samen met Heerlen Standby! en het Knooppunt Sittard-Geleen, breidt dit netwerk zich snel uit met mensen die met hun persoonlijke ervaring anderen (lotgenoten) verder willen helpen. Mensen die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om die ervaring beter in te kunnen zetten als ervaringswerker en hiermee zelf meer van betekenis te kunnen zijn.
Mooi is ook om te zien hoe het woord ‘zelfhulp’ betekenis heeft gekregen en hoe de mindset van hulpverleners en zorgmedewerkers is veranderd.  Eerder werd door Positieve gezondheid meer werd gekeken naar wat een persoon zelf kan en nu naar wat samen kan; samen met lotgenoten.

“Limburg: de eerste provincie in Nederland waar inwoners vanzelfsprekend gebruik maken van zelfhulp bij het positief werken aan hun gezondheid”.

Met de start van een Kenniscentrum zelfhulp/zelfregie, een handreiking voor het opstarten van een zelfregienetwerk en met de ondersteuning van kundige adviseurs van Burgerkracht Limburg wordt het gemakkelijk om meer gebruik te maken van zelfhulp in andere regio’s.

Verduurzamen aanpak
In contact met de Europese zusterorganisaties hebben we gezien we dat omringende landen veel meer gebruik maken van zelfhulp. België wel drie keer meer, Engeland 10-15 keer meer en buurland Duitsland telt zelfs 100.000 zelfhulpgroepen. Bijna 70 keer meer georganiseerde groepen per inwoner en dus een groot potentieel voor Nederland.
Duitsland laat al dertig jaar zien dat het kan. Met de juiste ondersteuning en financiering is zelfhulp daar uitgegroeid tot een waardevolle extra ondersteuningsvorm voor haar inwoners. Met een netwerk van groepen in iedere centrumgemeente, lokaal gefaciliteerd en landelijk ondersteund is zelfhulp overal gemakkelijk en dichtbij bereikbaar. Bovendien blijkt deze ondersteuning een economische meerwaarde te hebben van gemiddeld factor 5 (SROI).
Samen met koepelorganisatie MIND  hebben we afgelopen jaar landelijke aandacht gezocht voor deze Duitse structuur en wordt dit model al meegenomen door VWS bij het opstellen van de nieuwe Contourennota Zorg. Politiek heeft het onlangs geleid tot het unaniem aannemen van een motie voor een onderzoek naar de effectiviteit en mogelijke ondersteuning van lotgenotencontact naar ‘Duits Model’.
Hiermee kan zelfhulp mogelijk uitgroeien tot een volwaardige en duurzame derde pijler onder de informele zorg in Nederland.