• Nieuws
  • Intervisiegroep ervaringsdeskundigen

10 december 2020

Sinds 2012 kent Nederland een Vereniging voor Ervaringsdeskundigen, de VVED. Als representatieve vereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de VVED stem aan ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Speerpunt is de erkenning van het beroep van ervaringsdeskundige. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, professionalisering en profilering van het ervaringsdeskundige beroep en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de VVED ontmoeting, kennisuitwisseling, intervisie en supervisie en stimuleert wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

De VVED heeft Maurice Wasserman en Inge Ruttenberg van Stichting HARTwerkt benaderd om in de regio Limburg Intervisie bijeenkomsten op te zetten voor Ervaringsdeskundigen buiten hun eigen werkkring om. De VVED heeft namelijk gemerkt dat dit voor veel Ervaringsdeskundigen een hele goede aanvulling is op de kennis en kunde die zij opdoen in hun eigen werkkring.

Stichting HARTwerkt wil inventariseren of er behoefte is aan intervisie en aan leren van elkaars werkwijze(n). Aangezien Sittard centraal gelegen is, willen we nabij het ns-station aldaar een ruimte huren om intervisie mogelijk te maken. Een intervisiegroep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. De Ervaringsdeskundigen hoeven geen lid te zijn van de VVED. Iedereen is welkom. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar stichtinghartwerkt@gmail.com.