• Nieuws
  • Burgerkracht De Pijler

10 december 2020
Burgerkracht, De Pijler, Pijleracademie (Jonathan Vos Photography)

Burgerkracht levert een positieve bijdrage aan de vitaliteit van de Limburgse samenleving. We geloven dat de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving vaak te groot is om op eigen kracht te kunnen overbruggen. Vroegtijdige signalering, preventie en laagdrempelige ondersteuning dragen bij aan het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting en maken sociale participatie mogelijk.

Onze dienstverlening is gericht op alle inwoners in de provincie Limburg die als gevolg van een te laag inkomen niet (optimaal) kunnen deelnemen aan onze samenleving. Maar, wij zijn er ook voor (burger)initiatieven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen. We ondersteunen en verbinden burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties en realiseren bestendige doelen. Dat doen we samen met vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Onze inzet is gebaseerd op drie Pijlers.

1. Regionale spreekuren sociale zekerheid
Vanuit ervaringsdeskundigheid en scholing geven vrijwilligers wekelijks advies over sociale zekerheid. Dit gebeurt in 3 regio’s: Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Er zijn 11 lokale spreekuurpunten. Daar kun je terecht voor uitleg, hulp en ondersteuning bij vragen over uitkeringen, werk en inkomen, re-integratie en bezwaar maken.

Daarnaast is er een provinciale telefonische helpdesk. Ook hier kun je terecht met vragen over sociale zekerheid. Bellers worden doorgeleid naar het juiste spreekuurpunt.

Burgerkracht De Pijler ondersteunt de spreekuurpunten door middel van het scholing, financiële ondersteuning en het trainen van spreekuurvaardigheden van vrijwilligers.

2. Cliëntenmedezeggenschap
Burgerkracht De Pijler ondersteunt cliëntenraden Werk en Inkomen en adviesraden Sociaal Domein op het thema sociale zekerheid door middel van
– het organiseren van provinciale en regionale bijeenkomsten;
deskundigheidsbevordering – lokale ondersteuning.

Als expertisecentrum is de Pijler ook een vraagbaak voor cliëntenraden en hun leden.

3. Armoede
Burgerkracht De Pijler ondersteunt en initieert lokale en regionale (burger)initiatieven, organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en projecten rond het thema Armoede, door middel van:
Pijlerlezingen – bijeenkomsten;
– conferenties;
– het delen van expertise;
– het (financieel) mede ondersteunen van bestaande, startende of eenmalige initiatieven.

Meer weten?
Kijk op:
www.depijler.nl of mail naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl