• Nieuws
  • Huisartspraktijk maakt online kennis met zelfhulp/zelfregie

10 december 2020

Wat kan zelfhulp bijdragen aan de zelfregie van de patiënt?
En wat levert dit op voor de huisartspraktijk?

In de afgelopen jaren zijn diverse kennismakingsworkshops georganiseerd op locatie, in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Vanwege Corona gaat dat nu even niet meer.
Onlangs is voor de eerste keer een online kennismaking geweest en die was zeer geslaagd. Hieronder lees je een kort verslag van deze bijeenkomst.

Try-out

Hoe ervaren de deelnemers een online-versie? Komt het persoonlijke verhaal wel ècht over op een plat beeldscherm? Kun je überhaupt wel echt in gesprek komen?
De enige manier om daarachter te komen is door het te doen.
Huisartsenpraktijk Oud-Geleen gaf ons de gelegenheid en op 17 oktober openden we om 19.30 uur ‘s avonds een Zoom-meeting van een uur.

Bedankt, voor ons was dit een fijne om het uit te kunnen proberen. Dankzij de samenwerking met praktijkmanager Judith Rousseau konden we alles goed voorbereiden en sloot de bijeenkomst goed aan op de verwachting. Zij heeft allereerst het onderwerp voorgesteld in het team, om de interesse te peilen en te weten welke dag en tijdstip geschikt zouden zijn. De uitnodiging en de Zoomlink konden daarna gemakkelijk worden verzonden via de mailadressen van de praktijk.
12 medewerkers hebben  deelgenomen aan de onlinemeeting; de huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten en de praktijkmanager.
De reacties waren enthousiast en men ervaart het als een nuttige en extra ondersteuning voor de praktijk. Ook is er gesproken voor welke patiënten dit interessant kan zijn, hoe je dit aan hen voorstelt en vooral hoe je hieraan wordt herinnerd om dit sowieso voor te stellen? Misschien een extra reminder in het HIS-systeem?
Het verhaal van de ervaringsdeskundige, Gerlach met 11 jaar Parkinson-ervaring, sprak bij iedereen het meeste aan en leverde ook de meeste praktische vragen op. “Hoe hij hiermee had leren omgaan, waar hij het meest behoefte aan had gehad en wat hem het meest had geholpen”. Mooi om te horen hoe uiteindelijk lotgenotencontact zorgde voor de ‘acceptatie’ van zijn beperkingen en hoe hij nu veel betekenis haalt uit de vrijwillige inzet van zijn opgedane ervaringen voor onder andere de Parkinsonvereniging.

Conclusie online
De online vorm beviel prima, er was voldoende interactie en het blijkt een efficiënte manier om iedereen te bereiken. Gemakkelijk en snel te plannen en ook voor iedereen eenvoudig om even bij aan te sluiten. Voor de paar afwezige collega’s kon een opgenomen versie online worden teruggekeken.

De online workshop is een blijvertje en wordt ook het komend jaar beslist ingezet.
Heeft u misschien al interesse voor uw praktijk? Neem met ons contact op!