• Longemfyseem

Longemfyseem is een longziekte die valt onder COPD, samen met chronische bronchitis. Longemfyseem is een chronische ziekte. Dit betekent dat het niet over gaat. Het wordt ook wel emfyseem genoemd. 

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

De wanden van de longblaasjes raken zo beschadigd dat ze niet meer goed werken. De longblaasjes zorgen voor de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide, ons ‘uitlaatgas’. Bij ernstig longemfyseem raken sommige longblaasjes met elkaar vergroeid. Longblaasjes die zijn beschadigd, kunnen niet meer herstellen. Zonder longblaasjes is het moeilijker om zuurstof op te nemen. 

Door je longemfyseem ben je misschien benauwd of hap je naar lucht. Dat geeft een angstig gevoel. Uitademen gaat moeilijk en de ademhaling is vaak sneller. Een piepende ademhaling en veel hoesten zijn bekende symptomen. Omdat er te weinig zuurstof in het bloed komt, ben je vaak erg moe. Probeer je energie over de dag te verdelen en vermijd activiteiten waar je snel moe van wordt zoveel mogelijk. 

Bron: https://www.longfonds.nl/longziekten/copd/wat-is-copd/longemfyseem 

(Longemfyseem | Longfonds, z.d.) 

Boeken & artikelen

 • Aandacht voor Astma en COPD | B.P. Ponsioen

  Steeds meer patiënten met astma- en COPD hebben contact met de praktijkondersteuner van de huisarts. Om eenduidige informatie en duidelijke adviezen over medicatie en behandeling te geven, is het voor de praktijkondersteuner daarom van belang de kennis van astma en COPD voortdurend up-to-date te houden. Aandacht voor astma en COPD levert hieraan een belangrijke bijdrage. Aan bod in Aandacht voor astma en COPD komen onder andere kwaliteit van de zorgverlening in de praktijk, het onderzoek van de patiënt, diagnostiek, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling en astma bij kinderen. Uitgangspunt bij deze complete handleiding zijn de drie NHG-standaarden Astma bij Kinderen, Astma bij Volwassenen en COPD. Verder baseert Aandacht voor astma en COPD zich op internationale richtlijnen; en worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de praktijk van de zorg. De diverse casussen met uitwerkingen verhelderen hoe de richtlijnen voor goede astma- en COPD-zorg in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Aandacht voor astma en COPD is het tweede deel in de POH-reeks; een reeks primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar zal daarnaast zeker ook nuttig zijn voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner

  lees meer
 • Astma COPD | E.H. Coene

  Voor mensen die last hebben van astma, chronische bronchitis of longemfyseem is er een nieuw boek verschenen. Astma/COPD is een zorgboek voor patiënten, hun naasten en hulpverleners.
  Het bevat veel informatie over de diagnose, de behandeling en de psychosociale gevolgen van de aandoening. Verder is er veel aandacht voor kinderen, van baby tot opgroeiende puber. Ook ervaringen van anderen en onderwerpen als patiëntenrecht en medische achtergronden komen aan bod.

  lees meer
 • Chronisch obstructief longlijden | P.N.R. Dekhuijzen

  Chronisch obstructief longlijden (ChronicObstructivePulmonaryDisease, COPD), is een van de meest voorkomende respiratoire aandoeningen. De impact van de aandoening op het niveau van de patiënt, de zorgverleners en de maatschappij is hoog. Samen met een groot aantal Nederlandse experts op het gebied van COPD in de tweede en eerste lijn werd in de eerste editie een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de diagnostiek en behandeling van COPD. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe internationale en nationale richtlijnen verschenen ten aanzien van de diagnostiek en de behandeling, gebaseerd op nieuw klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke ‘landmark’-studies zijn verschenen op het gebied van de farmacologische behandeling. In deze tweede editie is opnieuw gepoogd op een overzichtelijke wijze de vele aspecten van COPD te bespreken, voorzien van de meest recente inzichten. Achtereenvolgens wordt na een aantal inleidende hoofdstukken met betrekking tot de ontstaanswijze van COPD, de diagnostiek, de behandeling en de organisatie van de zorg besproken.

  lees meer
 • Leven met COPD | Onno van Schayck & Geertjan Wesseling Leven met COPD

  In Leven met COPD komen de diverse aspecten van COPD aan de orde. Wat is de oorzaak, wat gebeurt er allemaal nadat de diagnose is gesteld, wat betekent COPD voor de patiënt en de omgeving. “Dit boekje is een leidraad en bron vanan inspiratie voor de patiënt om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar behandeling”(Joost van der Brugh, COPD-patiënt)

  lees meer

Anders & tips

 • Airmax

  Airmax® is een neusspreider (luchtwegverwijder) en is vervaardigd van een zachte, reukloze en medisch gecertificeerde kunststof (S.E.B.S.). Airmax verwijdt het smalste gedeelte van de neusingang, zonder dat dit zichtbaar is aan de buitenkant van de neus. Airmax is alleen geschikt voor plaatsing in de neus en is niet geschikt voor kinderen tot 12 jaar.

  lees meer www.airmax.nu
 • Longpunt

  Het Longfonds heeft in iedere grote plaats een zogenaamd Longpunt opgezet in combinatie met een plaatselijk algemeen ziekenhuis en met vrijwilligers van de stichting. Maandelijks vindt er een bijeenkomst plaats met deskundige informatie en lotgenotencontact.

  lees meer www.longfonds.nl

Organisaties & websites

 • astmaVereniging Nederland en Davos

  De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) is een vereniging met een warm hart voor iedereen met (ernstig) astma. Ongeacht je leeftijd, de methode of plaats van behandeling. Ze geven mensen met (ernstig) astma een gezicht. Mensen hebben de ziekte maar zijn niet de ziekte. De mensen staan midden in de maatschappij en daar dragen zij graag aan bij!

  lees meer nederland-davos.nl
 • Longfonds

  Website van het Longfonds, landelijke stichting en patiëntenvereniging voor longziekten met zeer volledige informatie, wetenschappelijke en begrijpelijke uitleg, gebruik van veel film, lotgenotencontact, Longpunten en forum.

  lees meer www.longfonds.nl

Films & video's

Longpunt

Bachstraat 51, 6137 RX Sittard, Nederland

vind een groep