• COPD

COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).
Bij COPD zijn uw longen beschadigd. Ademen is daardoor moeilijker en u heeft minder energie. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Uw longen kunnen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. Vergelijk het met een tankwagen waar zo’n tienduizend liter zuurstof in kan, een hoeveelheid die een gezonde volwassene per dag ongeveer nodig heeft. Iemand met COPD lukt het soms maar om de helft hiervan op een dag in- en uit te ademen.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep
TODO

"Mocht er ook maar één iemand stoppen met roken door mijn verhaal, dan ben ik al een tevreden mens." - Jan

lees meer

COPD is een ongeneeslijke longziekte. Roken is bijna altijd de oorzaak.
De luchtwegen zijn blijvend vernauwd en werken steeds minder goed.
Klachten zijn hoesten, slijm opgeven, benauwdheid en snel kortademig en moe zijn.
Stoppen met roken, bewegen en gezond eten zijn belangrijk bij COPD.
Medicijnen die u inademt kunnen helpen tegen de klachten.

COPD is een verzamelnaam voor:

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.
Longemfyseem
Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

Cijfers over COPD

In ons land hebben bijna 400.000 mensen COPD. Het werkelijke aantal ligt naar schatting boven de 500.000. COPD komt op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De Wereld Gezondheids organisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2020 de derde doodsoorzaak is. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte eerder.
Wanneer heeft u een verhoogde kans op COPD: Thuisarts heb ik COPD?
Informatieve film, uitleg huisarts: www.thuisarts.nl
Bronnen: NHG, Thuisarts.nl, Longfonds

Ervaringsverhalen

 • "Mocht er ook maar één iemand stoppen met roken door mijn verhaal, dan ben ik al een tevreden mens."

  Jan uit Doetinchem rookte gedurende 48 jaar lang zware shag. In het begin zorgde dit voor geen problemen. “Iedereen deed het dus waarom ik niet?” Echter kreeg hij later last van erge hoestaanvallen. Zo erg dat de buren er wakker van werden.
  Als Jan op een dag tijdens het klussen geen 5 kilo meer kan optillen, stopt hij acuut met roken, binnen één week. Een half jaar later, in augustus 2003, krijgt Jan na een dubbele longontsteking te horen dat hij COPD heeft. Zijn longcapaciteit was nog maar 39%.

  Interview met Jan
  Wat hieronder volgt is een kort interview met Jan.

  Waarom ben je begonnen met roken?
  Ik rookte reeds stiekem toen ik twaalf jaar was, Ik raapte letterlijk de peuken van de straat op. Toen ik 14 was haalde ik mijn diploma van de vakschool voor machinebankwerker.
  Ik ging werken en kreeg van mijn moeder toestemming om te roken. Een feest was dat, ik hoorde eindelijk bij de volwassenen.

  Hoe voelde je je toen je de diagnose kreeg?
  Ik was toen ik de diagnose kreeg reeds erg ziek. Toen de longarts me vertelde dat het geen kanker was, was ik in het begin heel erg opgelucht. Hij vertelde me dat ik COPD had en dat ze er alles aan zouden doen om me zo mobiel mogelijk te houden. Nu ik erop terug kijk, ben ik helemaal niet tevreden meer over deze uitslag. Nu weet ik wat het is om ongeneeslijk ziek te zijn. Om voor de rest van je leven verbonden te zijn aan een zuurstofslang. Een soort navelstreng waar je niet meer vanaf komt.

  Hoe is je leven verandert?
  Ik moest extra zuurstof gebruiken en ik kreeg een scootmobiel. Ook moet ik longrevalidatie doen. Eerst zag ik dit totaal niet zitten, maar het contact met lotgenoten doet me veel deugd.
  Wat vroeger voor de hand lag is nu niet meer vanzelfsprekend. Alles duurt gewoon langer, ik moet heel vaak uitrusten. Verder dan 25 meter aan één stuk wandelen kan ik niet, ik krijg het dan erg benauwd. Me aankleden en zelfs mezelf wassen is een echte uitdaging geworden.

  Ook kan ik niet meer buitenkomen zonder mijn scootmobiel en zuurstof. Dit zorgt wel eens voor bekijks ja, maar ik heb het ervoor over. Ik geniet er nu echt van dat ik nog kan buitenkomen.

  Waarom wil je je verhaal met ons delen?
  Het laatste wat ik zoek is medelijden. Ik wil gewoon dat mensen weten welke vreselijke uitwerkingen roken op je gezondheid kan hebben.
  Ook hoop ik dat ik misschien een stok achter de deur kan zijn voor mensen die problemen hebben om te stoppen met roken. Mocht er ook maar één iemand stoppen met roken door mijn verhaal, dan ben ik al een tevreden mens.

  lees meer lees meer

Boeken & artikelen

 • Aandacht voor Astma en COPD | B.P. Ponsioen

  Steeds meer patiënten met astma- en COPD hebben contact met de praktijkondersteuner van de huisarts. Om eenduidige informatie en duidelijke adviezen over medicatie en behandeling te geven, is het voor de praktijkondersteuner daarom van belang de kennis van astma en COPD voortdurend up-to-date te houden. Aandacht voor astma en COPD levert hieraan een belangrijke bijdrage. Aan bod in Aandacht voor astma en COPD komen onder andere kwaliteit van de zorgverlening in de praktijk, het onderzoek van de patiënt, diagnostiek, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling en astma bij kinderen. Uitgangspunt bij deze complete handleiding zijn de drie NHG-standaarden Astma bij Kinderen, Astma bij Volwassenen en COPD. Verder baseert Aandacht voor astma en COPD zich op internationale richtlijnen; en worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de praktijk van de zorg. De diverse casussen met uitwerkingen verhelderen hoe de richtlijnen voor goede astma- en COPD-zorg in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Aandacht voor astma en COPD is het tweede deel in de POH-reeks; een reeks primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar zal daarnaast zeker ook nuttig zijn voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner

  lees meer
 • Astma COPD | E.H. Coene

  Voor mensen die last hebben van astma, chronische bronchitis of longemfyseem is er een nieuw boek verschenen. Astma/COPD is een zorgboek voor patiënten, hun naasten en hulpverleners.
  Het bevat veel informatie over de diagnose, de behandeling en de psychosociale gevolgen van de aandoening. Verder is er veel aandacht voor kinderen, van baby tot opgroeiende puber. Ook ervaringen van anderen en onderwerpen als patiëntenrecht en medische achtergronden komen aan bod.

  lees meer
 • Chronisch obstructief longlijden | P.N.R. Dekhuijzen

  Chronisch obstructief longlijden (ChronicObstructivePulmonaryDisease, COPD), is een van de meest voorkomende respiratoire aandoeningen. De impact van de aandoening op het niveau van de patiënt, de zorgverleners en de maatschappij is hoog. Samen met een groot aantal Nederlandse experts op het gebied van COPD in de tweede en eerste lijn werd in de eerste editie een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de diagnostiek en behandeling van COPD. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe internationale en nationale richtlijnen verschenen ten aanzien van de diagnostiek en de behandeling, gebaseerd op nieuw klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke ‘landmark’-studies zijn verschenen op het gebied van de farmacologische behandeling. In deze tweede editie is opnieuw gepoogd op een overzichtelijke wijze de vele aspecten van COPD te bespreken, voorzien van de meest recente inzichten. Achtereenvolgens wordt na een aantal inleidende hoofdstukken met betrekking tot de ontstaanswijze van COPD, de diagnostiek, de behandeling en de organisatie van de zorg besproken.

  lees meer
 • COPD | Marcel Nijland

  Luchtverontreiniging, pollen en sigarettenrook zijn voorbeelden van prikkels die de luchtwegen kunnen irriteren. Het lichaam heeft een ingenieus systeem om de luchtwegen schoon te houden en ons zo te behoeden voor schade. Nu werkt dit systeem helaas niet bij iedereen even effectief. Soms ook gaan we wat nonchalant met dit systeem om waardoor we onszelf schade berokkenen. Dit kan resulteren in afwijkingen aan de luchtwegen. Een aantal afwijkingen staan bekend onder de namen astma en COPD. Deze aandoeningen gaan o.a. gepaard met benauwdheid. Er is veel aan te doen om erger te voorkomen. Het heeft daarom altijd zin om een gezondere levensstijl na te streven en de adviezen van uw arts op te volgen.

  In dit boekje wordt het belang van de verschillende behandelingen uitgelegd. Astma- en COPD patiënten worden vaak door verschillende hulpverleners behandeld. Hierdoor krijgen ze hun informatie soms wat versnipperd en niet helemaal op elkaar afgestemd. Dit boekje heeft tot doel om de nodige informatie compact en overzichtelijk aan te bieden.

  lees meer
 • Leven met COPD | Onno van Schayck & Geertjan Wesseling Leven met COPD

  In Leven met COPD komen de diverse aspecten van COPD aan de orde. Wat is de oorzaak, wat gebeurt er allemaal nadat de diagnose is gesteld, wat betekent COPD voor de patiënt en de omgeving. “Dit boekje is een leidraad en bron vanan inspiratie voor de patiënt om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar behandeling”(Joost van der Brugh, COPD-patiënt)

  lees meer

Anders & tips

 • Airmax

  Airmax® is een neusspreider (luchtwegverwijder) en is vervaardigd van een zachte, reukloze en medisch gecertificeerde kunststof (S.E.B.S.). Airmax verwijdt het smalste gedeelte van de neusingang, zonder dat dit zichtbaar is aan de buitenkant van de neus. Airmax is alleen geschikt voor plaatsing in de neus en is niet geschikt voor kinderen tot 12 jaar.

  lees meer www.airmax.nu
 • Longpunt

  Het Longfonds heeft in iedere grote plaats een zogenaamd Longpunt opgezet in combinatie met een plaatselijk algemeen ziekenhuis en met vrijwilligers van de stichting. Maandelijks vindt er een bijeenkomst plaats met deskundige informatie en lotgenotencontact.

  lees meer www.longfonds.nl

Organisaties & websites

 • astmaVereniging Nederland en Davos

  De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) is een vereniging met een warm hart voor iedereen met (ernstig) astma. Ongeacht je leeftijd, de methode of plaats van behandeling. Ze geven mensen met (ernstig) astma een gezicht. Mensen hebben de ziekte maar zijn niet de ziekte. De mensen staan midden in de maatschappij en daar dragen zij graag aan bij!

  lees meer nederland-davos.nl
 • COPD staat nooit alleen

  Patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD) hebben vrijwel altijd ook andere kwalen onder de leden. De helft van de patiënten met matig tot ernstig COPD heeft zelfs vier of meer bijkomende kwalen.

  lees meer fysionieuws.nl
 • Gezondheidsplein COPD

  lees meer www.gezondheidsplein.nl
 • Longfonds

  Website van het Longfonds, landelijke stichting en patiëntenvereniging voor longziekten met zeer volledige informatie, wetenschappelijke en begrijpelijke uitleg, gebruik van veel film, lotgenotencontact, Longpunten en forum.

  lees meer www.longfonds.nl
 • Longforum

  Als je COPD hebt, adem je moeilijker omdat je longen beschadigd zijn. Je hebt minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Wat betekent het in de praktijk om COPD te hebben?

  lees meer www.longforum.nl

Communities

 • Praat mee en stel je vraag

  Deel je ervaring en leg contact op dé online gemeenschap voor mensen met een longziekte, naasten en zorgverleners

  lees meer www.longforum.nl

Films & video's

IC patiënten en hun naasten

Roermond, Nederland

Longpunt

Bachstraat 51, 6137 RX Sittard, Nederland

vind een groep