• Astma

Astma is een ontsteking van de kleine luchtwegbuisjes in de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Welke soorten astma zijn er? 

Er zijn verschillende soorten astma, zoals allergisch astma, niet-allergisch astma, inspanningsastma en ernstig astma. Vaak heeft iemand meer vormen van astma tegelijk. Welke klachten je hebt en hoe ernstig die zijn, hangt af van de soort astma die je hebt. Astma is onvoorspelbaar, waardoor je het ene moment meer last hebt dan het andere. 

Symptomen van astma 

Hoesten en een piepende ademhaling zijn symptomen van astma die vaak voorkomen. Maar je kunt ook benauwd of kortademig zijn. De klachten verschillen per persoon. 

Bronnen: https://www.longfonds.nl/longziekten/astma/wat-is-astma 

(Wat is astma? | Longfonds, z.d.) 

https://www.longfonds.nl/longziekten/astma/wat-is-astma/soorten

(Soorten astma | Longfonds, z.d.) 

https://www.longfonds.nl/longziekten/astma/wat-is-astma/symptomen

(Symptomen van astma | Longfonds, z.d.) 

Boeken & artikelen

 • Aandacht voor Astma en COPD | B.P. Ponsioen

  Steeds meer patiënten met astma- en COPD hebben contact met de praktijkondersteuner van de huisarts. Om eenduidige informatie en duidelijke adviezen over medicatie en behandeling te geven, is het voor de praktijkondersteuner daarom van belang de kennis van astma en COPD voortdurend up-to-date te houden. Aandacht voor astma en COPD levert hieraan een belangrijke bijdrage. Aan bod in Aandacht voor astma en COPD komen onder andere kwaliteit van de zorgverlening in de praktijk, het onderzoek van de patiënt, diagnostiek, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling en astma bij kinderen. Uitgangspunt bij deze complete handleiding zijn de drie NHG-standaarden Astma bij Kinderen, Astma bij Volwassenen en COPD. Verder baseert Aandacht voor astma en COPD zich op internationale richtlijnen; en worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de praktijk van de zorg. De diverse casussen met uitwerkingen verhelderen hoe de richtlijnen voor goede astma- en COPD-zorg in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Aandacht voor astma en COPD is het tweede deel in de POH-reeks; een reeks primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar zal daarnaast zeker ook nuttig zijn voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner

  lees meer
 • Astma COPD | E.H. Coene

  Voor mensen die last hebben van astma, chronische bronchitis of longemfyseem is er een nieuw boek verschenen. Astma/COPD is een zorgboek voor patiënten, hun naasten en hulpverleners.
  Het bevat veel informatie over de diagnose, de behandeling en de psychosociale gevolgen van de aandoening. Verder is er veel aandacht voor kinderen, van baby tot opgroeiende puber. Ook ervaringen van anderen en onderwerpen als patiëntenrecht en medische achtergronden komen aan bod.

  lees meer

Anders & tips

 • Airmax

  Airmax® is een neusspreider (luchtwegverwijder) en is vervaardigd van een zachte, reukloze en medisch gecertificeerde kunststof (S.E.B.S.). Airmax verwijdt het smalste gedeelte van de neusingang, zonder dat dit zichtbaar is aan de buitenkant van de neus. Airmax is alleen geschikt voor plaatsing in de neus en is niet geschikt voor kinderen tot 12 jaar.

  lees meer www.airmax.nu
 • Longpunt

  Het Longfonds heeft in iedere grote plaats een zogenaamd Longpunt opgezet in combinatie met een plaatselijk algemeen ziekenhuis en met vrijwilligers van de stichting. Maandelijks vindt er een bijeenkomst plaats met deskundige informatie en lotgenotencontact.

  lees meer www.longfonds.nl

Organisaties & websites

 • Astma vereniging Nederland en Davos

  De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) is een vereniging met een warm hart voor iedereen met (ernstig) astma. Ongeacht je leeftijd, de methode of plaats van behandeling. Ze geven mensen met (ernstig) astma een gezicht. Mensen hebben de ziekte maar zijn niet de ziekte. De mensen staan midden in de maatschappij en daar dragen zij graag aan bij!

  lees meer nederland-davos.nl
 • Cyberpoli

  Een online vraagbaak, voor kinderen, jongeren en hun ouders, opgezet door Stichting Artsen voor Kinderen.

  lees meer www.cyberpoli.nl
 • Davos

  Website van de vereniging Nederland-Davos die zich inzet voor mensen met Moeilijk Behandelbaar Astma (MBA). De vereniging zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek, de kwaliteit van (na)zorg en de toegangkelijkheid tot verblijf in hooggebergten (o.a. Nederlands Astmacentrum in Davos).

  lees meer www.nederland-davos.nl
 • Longfonds

  Website van het Longfonds, landelijke stichting en patiëntenvereniging voor longziekten met zeer volledige informatie, wetenschappelijke en begrijpelijke uitleg, gebruik van veel film, lotgenotencontact, Longpunten en forum.

  lees meer www.longfonds.nl
 • Luchtzuiverende planten

  Dit artikel informeert bezoekers over de voordelen van luchtzuiverende planten. Deze verbeteren de zuurstofkwaliteit en halen vuile stofdeeltjes uit de lucht, met als gevolg frissere en zuivere lucht in uw verblijfsruimte, waardoor de slijmvliezen minder geïrriteerd raken.

  lees meer www.fleur.nl

IC patiënten en hun naasten

Roermond, Nederland

Longpunt

Bachstraat 51, 6137 RX Sittard, Nederland

vind een groep