COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS – CoV -2. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door druppeltjes. Bijvoorbeeld door hoesten, niezen of zingen of praten. Dan komen er druppeltjes vrij en komt het virus in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Symptomen corona 

Bij COVID-19 zijn de volgende symptomen mogelijk 

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 
 • Hoesten 
 • Benauwdheid 
 • Verhoging of koorts 
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

Hiernaast is soms sprake van: 

 • Vermoeidheid 
 • Algehele pijnklachten 
 • Hoofdpijn 
 • Spierpijn 
 • Duizeligheid 
 • Prikkelbaarheid/verwardheid 
 • Buikpijn 
 • Afvallen/verlies van eetlust 
 • Diarree 
 • Overgeven / misselijkheid 
 • Oogpijn 
 • Oogontsteking 
 • Verschillende huidafwijkingen 
 • Zich niet lekker voelen 

Long (langdurige) COVID 

Sommige mensen houden langdurig klachten nadat ze COVID-19 hebben gehad. Dat wordt ‘Long COVID’ of Post-COVID genoemd. Voorbeelden van langdurige gezondheidsklachten na corona zijn vermoeidheid, benauwdheid en pijn. 

Bronnen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

(COVID-19 | RIVM, z.d.) 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/long-covid

(LongCOVID-onderzoek, z.d.) 

Anders & tips

 • Longpunt

  Het Longfonds heeft in iedere grote plaats een zogenaamd Longpunt opgezet in combinatie met een plaatselijk algemeen ziekenhuis en met vrijwilligers van de stichting. Maandelijks vindt er een bijeenkomst plaats met deskundige informatie en lotgenotencontact.

  lees meer www.longfonds.nl

IC patiënten en hun naasten

Roermond, Nederland

Longpunt

Bachstraat 51, 6137 RX Sittard, Nederland

Longpunt Weert

Weert, Nederland

vind een groep