• Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)  Organisatie / website

NFK streeft naar een betere kwaliteit van leven, betere kwaliteit van zorg, en betere toegang tot zorg voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.