• Nabestaande van

Ieder mens heeft een kring van naasten: een partner, misschien kinderen, ouders, broers en zussen. Misschien ook klasgenoten, goede vrienden, collega’s, buren. Al die mensen worden in hun hart geraakt en staan voor de zware taak een rouwproces aan te gaan.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Als iemand om wie u veel geeft een einde aan zijn leven maakt, is dat een grote klap. De suïcide komt vaak onverwacht, ook als u al rekening met de mogelijkheid hield. De gebeurtenis roept altijd heftige emoties op. Niet alleen van verdriet en machteloosheid, maar ook van falen en persoonlijke afwijzing, en van woede, onbegrip en opstandigheid om wat die persoon de nabestaanden aandoet. De vraag naar het waarom dringt zich levensgroot op, zeker als iemand geen verklaring heeft achtergelaten.

Schuldgevoelens komen veel voor bij nabestaanden, ook al hebben ze nog zo goed geprobeerd te helpen. Deze gevoelens kunnen het extra moeilijk maken het verlies te accepteren. U piekert misschien over de vraag of u signalen gemist hebt. Of u ligt ’s nachts wakker over wat u had kunnen doen om de suïcide te voorkomen. Maar helaas is een suïcide lang niet altijd te voorkomen.
Bij sommige mensen is de psychische pijn zo groot en constant, dat ze hoe dan ook een einde aan hun leven willen maken. De omgeving kan alles proberen om het te voorkomen en daar toch niet in slagen. Soms komt er door een suïcide voor alle betrokkenen een einde aan een jarenlange lijdensweg. In dat geval kunt u naast alle andere emoties ook opluchting voelen. Al deze vaak tegenstrijdige emoties en het sociale taboe dat op suïcide ligt kunnen het rouwproces bemoeilijken. Mensen vinden het moeilijk erover te praten. Ook iemands geloofsovertuiging kan het praten over of acceptatie van de suïcide in de weg staan.

Als nabestaande kunt u hierdoor in een isolement raken. Het is belangrijk dat te voorkomen, door steun te zoeken bij iemand die u vertrouwt – een familielid, een vriend of vriendin, een hulpverlener of een geestelijke. Ook aan contact met lotgenoten kunt u veel hebben. Er zijn diverse lotgenotengroepen voor nabestaanden na suïcide. Als u professionele hulp zoekt om de gebeurtenis te verwerken, kunt u met uw huisarts gaan praten. Die kan u eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of maatschappelijk werker.

Organisaties & websites

 • Familie als bondgenoot

  Familie als Bondgenoot is een gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals. Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele kennis. Als basis van de scholing dienen de ervaringsverhalen van familieleden en cliënten.

  lees meer familiealsbondgenoot.nl
 • Fonds Slachtofferhulp

  Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. Er worden fondsen geworven om de hulp aan slachtoffers te verbeteren. Ondersteuning, activiteiten, onderzoek, belangenbehartiging en verbetering van de positie van slachtoffers plus een meldpunt.

  lees meer fondsslachtofferhulp.nl
 • Landelijk Platform Nabestaanden na Zelfdoding

  tel. 0341-451841, elke werkdag van 9.00-17.00 uur

  lees meer www.essenburgh.com
 • Landelijke inzet voor suïcidepreventie, onderzoeksvoorstel en hulp aan nabestaanden

  De Ivonne van de Ven Stichting streeft naar een betere suïcidepreventie in Nederland. We zetten ons in om suïcides te voorkomen en om de pijn, het verdriet en de wanhoop die met suïcidaliteit gepaard gaan bespreekbaar te maken.
  Er is al veel verbeterd, maar het grote aantal suïcides (1859 in 2021) laat zien dat we  er nog lang niet zijn.
  We richten ons in een onafhankelijke rol op de politiek, beleidsmakers, de wetenschap en zorgprofessionals.

  lees meer ivonnevandevenstichting.nl

Boeken & artikelen

 • Verdwaald in alle vragen | Alje Kamphuis

  ‘Verdwaald in alle vragen’ is een verrassend openhartig boek over de dilemma’s waarmee nabestaanden worstelen na de zelfdoding van een dierbare. In 2008 pleegt Ernst, de broer van journalist Alje Kamphuis, zelfmoord. Gevoed door schuldgevoel en de vraag hoe dit voorkomen had kunnen worden, probeert hij uit te zoeken waarom Ernst voor dit rigoureuze einde koos. Hij praat met de vrienden van zijn broer en zijn hulpverleners. Daarnaast leest hij de vele notities die Ernst, oprichter van de vermaarde Nederlandse punkband Ivy Green en beeldend kunstenaar, achterliet. Ze maken de pijn en wanhoop van Ernst voelbaar. Ieder jaar stappen ongeveer 1600 Nederlanders uit het leven. Om meer inzicht te krijgen in deze met taboes omgeven thematiek ontmoet Alje Kamphuis ook Kris Kamerling, de broer van Antonie en Xandra Brood, de vrouw van Herman en hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhof, gespecialiseerd in suïcidepreventie. De zoektocht van Alje Kamphuis is indringend en meeslepend en geeft een fascinerende inkijk in de psyche van mensen die een einde aan hun leven maken.

  lees meer
 • Verlies door suïcide. Werkboek voor nabestaanden | M. de Groot & J. de Keijser

  Na een voorwoord en korte inleiding geeft hoofdstuk een ‘Feiten over zelfdoding’ (in Nederland 1500 per jaar – bijna tweemaal het aantal verkeersdoden): onder andere aandacht voor taboe, gewelddadige methoden, politie/justitie, trauma’s, psychiatrische stoornissen, omgevingsfactoren, en preventie. Hoofdstuk twee ‘Rouw als uiting van gezondheid’ gaat over het rouwproces, ‘rouwtaken’ en rouwreacties: gedachten, gevoelens, lichamelijke reacties, en gedrag. Hoofdstuk drie en vier gaan dieper in op de rouwreacties. Rouw (na zelfdoding) in gezin en op school komt in hoofdstuk vijf aan de orde. Hoofdstuk zes bespreekt ‘Steun en troost krijgen’ en hoofdstuk zeven ‘Hulp bij rouw’. Via oefeningen en schema’s kunnen nabestaanden inzicht krijgen in hun rouwreacties, en hun behoeften aan steun en hulp. Elk hoofdstuk eindigt met bronverwijzingen. Achterin een literatuurlijst en een lijst met websites en adressen voor meer informatie. De auteurs zijn al jaren deskundig op gebied van nazorg aan nabestaanden van zelfdoding en professionele begeleiding bij rouw. Ze zijn samen in 2006 onderscheiden voor belangrijke bijdragen aan de preventie van zelfdoding. Beiden werken bij GGZ Friesland en als docent in het hoger onderwijs.

  lees meer

Rouwgroep Toon Hermans Huis Parkstad

Wilhelminaplein 24, 6411 KW Heerlen, Nederland

Rouwgroep verwerking

Wilhelminaplein 24, 6411 KW Heerlen, Nederland

Rouwverwerking bij partnerverlies

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard, Nederland

Rouwverwerking na verlies van een dierbare (adres na contact)

Weert, Nederland

Vereniging DagVlinder

Prins Hendriklaan 382, 6443 AE Brunssum, Nederland

Verlies en samen verder

Rumpenerstraat 147, 6443 CC Brunssum, Nederland

vind een groep