• Eenzaamheid

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Soorten eenzaamheid 

Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Afhankelijk van het ervaren gemis wordt gesproken van emotionele of sociale eenzaamheid. Soms komt het tegelijk voor. 

Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één of meerdere personen. Meestal gaat het om de levenspartner. Er is een emotionele behoefte. 

Sociale eenzaamheid draait om minder contact hebben met andere mensen dan je wenst. Denk aan het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het sociaal netwerk schiet tekort. Er is een sociale behoefte. 

Bron: https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wat-is-eenzaamheid 

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019) 

https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/soorten-eenzaamheid

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019) 

Organisaties & websites

 • GZ-plein

  Hoe voel je je vandaag?

  • Slaap je goed?
  • Ontspan je voldoende?
  • Leef je zonder angsten?
  • Heb je fijne relaties?
  • Beweeg je genoeg? 

  Het is normaal als je het leven soms lastig vindt. Laat je helpen met fijne tips, ervaringsverhalen en praktische oefeningen op deze website. 

  GZ-Plein wordt ondersteund en vertrouwd door huisartsen. 

  Je hoeft het niet alleen te doen! 

  lees meer gz-plein.nl
 • Het Knooppunt Informele Zorg verbindt en versterkt

  Goede samenwerking heeft veel voordelen. Niet alleen voor kwetsbare burgers maar ook voor degenen die zorg bieden. In onze participatiemaatschappij wordt steeds meer op informele wijze een beroep gedaan op mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Om hulp te kunnen bieden, moeten deze zorgers zich wel gesteund en erkend voelen. Door professionals die ook bij de zorg betrokken zijn, maar eveneens door bijvoorbeeld de gemeente.
  Door hulp zo vroeg mogelijk in de directe omgeving goed te organiseren, kunnen we vaak erger voorkomen. Van de informele zorgers vraagt dit deskundigheid. Ze moeten oog hebben voor hun eigen mogelijkheden, hulpvragen zien en veranderingen in de situatie van de zorgvrager signaleren.

  Gelukkig is ondersteuning van de zorgers vaak al goed geregeld. Om de ondersteuning te versterken is sinds 1 mei 2018 het Knooppunt Informele Zorg in de gemeente Sittard-Geleen operationeel.

  Het Knooppunt Informele Zorg richt zich op drie pijlers: mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie. Praktisch omvat dat het onderling verbinden van (lokale) organisaties die informele zorgers ondersteunen, maar ook het verstevigen van de relatie met professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en WMO-consulenten. Door bijvoorbeeld beschikbare kennis en ervaring in kaart te brengen en te delen, de expertise van ervaringsdeskundigen te ontsluiten, vrijwilligers- of mantelzorgorganisaties met elkaar in contact te brengen, door te verwijzen en deskundigheidsbevordering te coördineren en te faciliteren.

  lees meer www.knooppuntinformelezorg.nl

Cursussen

 • Nooit Te Oud?!

  Nooit Te Oud?! biedt creatieve activiteiten voor 60-plussers in Roermond. Ervaring is niet nodig en er is altijd tijd voor een kopje koffie en een praatje. Alle cursussen worden gegeven door vakdocenten op goed bereikbare locaties in Roermond en kosten €35,- per persoon.

  Het mogelijk om contact op te nemen met via info@nooitteoudroermond.nl of 0475-317171.

  lees meer nooitteoudroermond.nl

At Ease

Bogaardenstraat 35A, Maastricht, Nederland

At Ease

Kloosterweg 1, Heerlen, Nederland

Buurtcirkel Weert

Sint Jozefskerkplein 3, Weert, Nederland

Compassiegroep (adres na contact)

Cwartier, Beekstraat, Weert, Nederland

Open inloop Afrikaans

Sint Jozefskerkplein 3, Weert, Nederland

Open inloop Somalisch

Sint Jozefskerkplein 3, Weert, Nederland

Overwegingsgroep Oké Roerdalen

Streekelsweg 6, 6061 EL Posterholt, Nederland

Sociaal ontmoetingscafé

Nieuwstraat 11, Weert, Nederland

vind een groep