• AYA Zorg Anders / tip

AYA’s (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 39 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. 


In Nederland horen jaarlijks rond de 3900 mensen in die leeftijd dat zij kanker hebben. AYA’s vormen medisch en psychosociaal gezien een aparte groep binnen de oncologie. Zij hebben andere vragen en in sommige gevallen en ander soort behandeling nodig dan oudere volwassenen met kanker.