• Veilig Thuis Organisatie / website

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Dit is een koepelwebsite voor de regionale organisaties waar slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.
Veel informatie, antwoorden op vragen, campagnes, begrippen en links naar andere organisaties.
Landelijk meldpunt huiselijk geweld: 0800-2000
Gratis en 24/7 bereikbaar, ook voor advies of hulp, anoniem is mogelijk.