• Cochleair Implantaat

Een cochleair implantaat of CI, zoals het meestal genoemd wordt, is een hulpmiddel voor doven en zwaar slechthorenden. Het CI bestaat uit een intern en een extern deel.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Het externe deel lijkt een beetje op een hoortoestel, alleen versterkt dit geen geluid, maar zet het geluid om in elektrische signalen. Deze signalen worden via een spoel die op de buitenkant van het hoofd zit, doorgestuurd naar het interne deel.

Het interne deel, het implantaat, bestaat uit een spoel en bundel met elektrodes. De spoel vangt de signalen op van de externe spoel en stuurt deze door naar de elektrodes. De elektrodes stimuleren de gehoorzenuw door middel van elektrische pulsjes, wat door het brein ervaren wordt als geluid.

Ervaringsverhalen

 • Ervaringsverhalen van CI-dragers

  Naast de informatie op andere pagina’s van deze website zijn er nog meer informatiebronnen van onschatbare waarde voor uw zoektocht naar het CI. Want wie anders dan de ervaringsdeskundigen zélf of bij jonge kinderen, hun ouders kunnen nu beter beschrijven hoe het is om een CI te krijgen en te horen met het CI.

  Hier vindt u verschillende ervaringsverhalen. De ervaringen zijn gegroepeerd voor kinderen, prelinguaal dove volwassenen en laatdove volwassenen. Daarnaast willen we ervaringen van de partner, kinderen, familie, vrienden, collega’s en werkgevers plaatsen en ten slotte is er aandacht voor muziekbelevingen.

  lees meer www.opciweb.nl

Anders & tips

 • Huiskamerbijeenkomsten van OPCI

  Bezoek vooral de Huiskamerbijeenkomsten van OPCI, waar aspirant-gebruikers met ervaren CI-dragers in contact kunnen komen.Maar ook de leveranciers hebben regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten, waarbij men vooral in het achterhoofd moet houden dat iedere fabrikant natuurlijk zijn eigen CI het beste vindt (en wil verkopen). Alle leveranciers hebben goede producten, met elk hun eigen sterke punten, dus men kan in feite geen echt foute keuze maken.

  lees meer

Cursussen

 • Musi-CI muziek met een cochleair implantaat

  Veel mensen worden blij als ze luisteren naar muziek. Maar muziek met een cochleair implantaat (CI) klinkt zo anders, dat het voor CI-dragers vaak een uitdaging is om muziek nog te waarderen. Dat iedere CI-drager weer kan leren genieten van muziek, dát is het doel van de Musi-CI training.

  lees meer musi-ci.nl

Communities

 • OPCI

  OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en zorgt voor lotgenotencontact voor mensen die een Cochleair Implantaat

  lees meer www.facebook.com

Boeken & artikelen

 • OPCI - de leesplank

  OPCI leest en bespreekt voor u boeken die gerelateerd zijn aan het krijgen en gebruiken van een cochleair implantaat (CI)

  lees meer www.opciweb.nl

Organisaties & websites

 • Opciweb.nl

  OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.

  lees meer www.opciweb.nl

De hoeskamer voor doven, plots- en laatdoven en slechthorenden

Markt 35, Geleen, Nederland

Stichting Hoormij

Munsterstraat 61, 6041 GA Roermond, Nederland

vind een groep