Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Positieve gezondheid

De definitie van Machteld Huber luidt: ‘Health is the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’ (Huber et al, 2011).
Vanuit deze visie gezien is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte.
Het gaat om het bevorderen van het aanpassingsvermogen van de persoon op sociaal, emotioneel en maatschappelijk vlak.

Gezondheid wordt in deze definitie verder vertaald in 6 levensdimensies.
Vanuit positieve gezondheid gezien is de puur medische zorg slechts één gedeelte dat bijdraagt aan de gezondheid van de patiënt en zijn het de bovenstaande dimensies bij elkaar die de kwaliteit van leven bepalen. Deze bredere visie maakt het noodzakelijk dat er ook breder wordt gekeken naar de factoren die iemands ‘kwaliteit van leven’ bepalen.
Dat betekent ook dat de zorgverlener zich meer in deze andere dimensies zal moeten verdiepen.
Als de mens, cliënt of patiënt een grotere rol neemt of krijgt als verantwoordelijke voor zijn eigen ziekte of probleem, medebehandelaar is en zelf de regie voert, dan is het de taak van de zorgverlener daarbij te ondersteunen en samen de balans te houden over deze verschillende dimensies.
Dat betekent dat de kennis over deze levensgebieden vergroot en meer bereikbaar zal moeten worden, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt.

Presentatie Positieve gezondheid (NSGK, juni 2015)

Interview met Machteld Huber over onderzoek naar gezondheidsdefinitie (2012)

Website: www.ipositivehealth.com 

Back To Top
X