• Mijn onzichtbare vijand | Steven Gelders, Inge Delva Boek / artikel

Elke dag vechten getekend voor het leven
Boek van 192 pagina’s waarin in drie delen beschreven wordt hoe Steven Gelders crashed nadat hij als paracommando en lid van de Belgische special forces uitgezonden was, deelnam aan 6 militaire missies in Somalië, Rwanda, Burundi en Zaïre. Een groot deel van het boek (tot pagina 158) wordt gebruikt om de ervaringen gedurende de missies te beschrijven. Die missies waren vol geweld en traumatische ervaringen, waardoor hij grote moeite heeft met de terugkeer naar een normaal civiel bestaan. Hij beschrijft zijn persoonlijke ervaringen in Afrika tijdens energievretende spannende en stressvolle acties tegen elkaar wedijverende rebellengroepen. Hij vertelt open en duidelijk over de honger en ellende van de bevolking in deze gebieden, de gewelddadigheid in deze landen, de corruptie bij de lokale politici. Uiteindelijk gaat hij in op zijn problemen bij thuiskomst, hoe hij weer moest wennen, zich aanpassen, en re-integratie. Het syndroom van Tietze bij hem werd ontdekt en hij besluit dan gezond te gaan leven.

Onderwerpen