• Leven met COPD | Onno van Schayck & Geertjan Wesseling Leven met COPD Boek / artikel

In Leven met COPD komen de diverse aspecten van COPD aan de orde. Wat is de oorzaak, wat gebeurt er allemaal nadat de diagnose is gesteld, wat betekent COPD voor de patiënt en de omgeving. “Dit boekje is een leidraad en bron vanan inspiratie voor de patiënt om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar behandeling”(Joost van der Brugh, COPD-patiënt)

Onderwerpen