• Landelijke inzet voor suïcidepreventie, onderzoeksvoorstel en hulp aan nabestaanden Organisatie / website

De Ivonne van de Ven Stichting streeft naar een betere suïcidepreventie in Nederland. We zetten ons in om suïcides te voorkomen en om de pijn, het verdriet en de wanhoop die met suïcidaliteit gepaard gaan bespreekbaar te maken.
Er is al veel verbeterd, maar het grote aantal suïcides (1859 in 2021) laat zien dat we  er nog lang niet zijn.
We richten ons in een onafhankelijke rol op de politiek, beleidsmakers, de wetenschap en zorgprofessionals.