• Nieuws
  • Zuyderland organiseerde op woensdag 8 juli een themabijeenkomst in de vorm van een webinar over het thema angst.

30 juli 2020

De kernvraag: ‘Wat kun je doen om te voorkómen dat angst ‘ongezond’ wordt en wat kun je doen als je al klachten hebt? Met 109 aanmeldingen en 65 vragen via de live chat aan klinisch psychologe Astrid Heessels en ervaringsdeskundige Ulrike Quast, kijken we terug op een positieve ervaring. Ook Zelfregietool.nl leverde een bijdrage met het aanbod van lotgenotengroepen in de Parkstad regio. Webinar terugkijken? Klik hier.