• Nieuws
  • Stelt u deze vraag wel eens in een consult?

4 februari 2019

“Wilt u misschien eens praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?”

Steeds meer huisartsen merken dat deze eenvoudige vraag veelal een positief perspectief biedt voor hun patiënten. Een reeks aanvullende oplossingen en praktische informatie over het omgaan met een ziekte, aandoening of beperking komt hiermee in beeld. Praten met een lotgenoot is waardevol omdat er direct (h)erkenning ontstaat. Aandacht en vertrouwen, ruimte voor praktische vragen en handige leefstijltips brengen een patiënt beter in zijn kracht.

Zelfregietool.nl

Op de website Zelfregietool.nl kan de patiënt gemakkelijk lotgenoten vinden, die bereid zijn om hun persoonlijke kennis en ervaring te delen met anderen.
Via de website stelt u een vraag en vervolgens wordt contact gelegd met iemand uit ons netwerk die ervaringskundig is op betreffend onderwerp.  Het vervolgcontact kan lopen via mail, whatsapp, telefonisch of in een gesprek bij een kopje koffie. Precies wat mensen zelf afspreken. Ook vindt u op de site een aanbod van diverse zelfregiegroepen in de regio: www.zelfregietool.nl/groepen/zuidoost-limburg.

En vergeet niet het effect dat het op mensen heeft, wanneer iemand met zijn persoonlijke ervaring iets voor een ander kan betekenen. Ervaring die misschien ooit op een minder prettige manier is opgedaan, maar die nu op een positieve manier kan worden ingezet. Dit kunt u scharen onder participatie, of vanuit Positieve gezondheid: meer zingeving. Lotgenotencontact, bij voorkeur in een groep, sluit ook beter aan bij de visie van Positieve Gezondheid. In het contact tussen lotgenoten gaat het immers niet alleen over de specifieke aandoening maar meer over hoe je er positief mee om kan gaan in werk, relatie, sociale leven enzovoorts. In een zelfregiegroep is aandacht voor alle onderwerpen die belangrijk zijn in iemands leven.
Hanka Zwaniken: “In onze praktijk hebben we intussen ervaring opgedaan met meerdere groepen. Eén groep bestaat uit vrouwen die hun ervaring delen over borstkanker. Dit is een snel groeiende groep die iedere zes weken bij elkaar komt en daarnaast ook lief en leed deelt via een WhatsApp-groep. De tweede groep is een wandelgroep. Deze mensen hebben verschillende redenen om meer te willen bewegen; diabetes, overgewicht of te weinig sociaal contact. Samen vinden ze de motivatie om iedere maandag op stap te gaan. Ze ondersteunen elkaar en dat heeft een verbindend en zingevend effect.”

Workshop

In het gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord zijn de groepen opgestart na een workshop over de Zelfregietool. Hier werd verteld over het effect van zelfhulp, hoe dit in onze regio is georganiseerd en waar je makkelijk informatie kan vinden. Zwaniken: “De ‘speeddates’ met enkele ervaringskundigen overtuigden het meest. Hiermee werd direct duidelijk wat lotgenoten voor elkaar kunnen betekenen. Dit is extra hulp en ondersteuning die we beslist meer aan mogen bieden.“

Interesse?

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij bieden graag een kostenloze workshop aan in uw praktijk. Bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg, themabijeenkomst of een ander moment dat u schikt.