Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Over zelfregietool

Wat kun je zelf doen?

Vormen van zelfhulp

Zelfhulp kent veel verschillende vormen. In alle gevallen is zelfhulp gedefinieerd als vrijwillige en gelijkwaardige uitwisseling van ervaringen tussen twee of meer mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, om op een positieve manier van elkaar te leren beter om te gaan met een gedeeld onderwerp.

Als iemand echt zelf wil werken aan zijn of haar thema dan bereik je het meest in een groep omdat je daar verschillende mensen leert kennen, met verschillende ervaringen, kennis, oplossingen, etc, en hieruit kun je zelf kiezen wat het best bij je past. Omdat iedereen hier komt om zelf ‘beter’ van te worden en toch met de inbreng van eigen ervaringen anderen weer kan verder helpen ontstaat een proces van wederkerigheid.
In die zin is deze vorm van ‘samenhulp’ ook nog een goedkope manier van ondersteuning, er is niet meer nodig dan ‘een droog dak, een thermoskan met koffie en een geringe coördinatie’.
Je vindt dit lotgenotengroepen in verschillende vormen en onder verschillende termen als bijvoorbeeld: supportgroepen, herstelgroepen, lotgenotengroepen, gespreksgroepen, etc.
Het gaat overal om het delen van ervaring, het belangrijkste onderscheid is dat een zelfhulpgroep principieel zonder professionele begeleiding is.

Vorm kenmerk voorbeeld
Zelfhulpgroep Meest effectieve manier van zelfhulp.
Door het regelmatig live contact wordt hier meeste vertrouwdheid, openheid en zelfontwikkeling opgebouwd.
De ruim

60 onderwerpen groepen bij het Zelfhulp Netwerk

P2P-contact, praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.
Fysiek gesprek bv bij ‘kopje koffie’.
Individuele ervaringen uitwisselen met een lotgenoot. Wel beperkte ervarings-vergelijking en grotere afhankelijkheid. Fysiek gesprek bij kopje koffie
P2P-contact, telefonisch of via mail of chat Vooropgezet gekozen vertrouwd contact, met fysieke veiligheid, geen nonverbaal contact Telefonisch, mail, WhatsApp of chat
Blended themacontact, live groepssessies gecombineerd met online contact Deels fysiek groepscontact, aangevuld met extra online contact naar behoefte en op eigen tijdstip i-kracht*

Minddistrict (ggz)*

Online groep Vaak onderwerpspecifiek, voordelen van online, groep en (beperkte) opbouw vertrouwelijkheid Chatfora, Facebook-communities, WhatsAppgroepen
Online 1-op-1 met beeld Voordelen: online, veilig, anoniem, op eigen tijdstip en toch visueel contact via scherm Skype, Facetime, Viber, Snappchat, etc
Online 1-op-1 Net als hierboven, zonder beeld, maar wel mogelijk op ieder (verloren) tijdstip via altijd aanwezige smartphone Via mail, WhatsApp, Instagram of forum
Online spelvormen Groepsgewijs zelfinzicht krijgen op speelse manier met online voordelen eigenwijsspelonline.nl
Herstelgroep Groepsvorm met als doel inzicht in eigen situatie te krijgen, niet noodzakelijkerwijs rond 1 specifiek onderwerp, laagdrempelig ‘Herstellen Doe je Zelf ‘ Herstelwerkplaats
Hier gaat zelfhulp principieel gezien
over in ‘zelfzorg’*
Gezondheidsinformatie op internet en via app Makkelijk bereikbare informatie, wel of niet geschreven of verzameld door lotgenoten, kan vaak zeer waardevol zijn bij het zelf managen van probleem of ziekte. Thuisarts.nl
moetiknaardedokter.appetc.
Onderwerpsinformatie op internet Een voorselectie op thema zou mensen helpen in hun zoektocht naar betrouwbare informatie Via portal met goede voorselectie
‘Ouderwetse’ zelfhulphandboeken, themafilms, documentaires en youtubefilmpjes Ook op thema vindbaar kunnen deze goed voorzien in een eerste informatiebehoefte. Via portal met goede voorselectie

Bovenstaande opsomming van vormen zelfhulp is naar beneden aflopend minder effectief maar ook tegelijk laagdrempeliger wat betreft deelname. Ontwikkelingen in het delen via social media maken dat er nieuwe vormen van delen ontstaan omdat er meer behoefte is om snel, kort en mobiel contact te hebben via smartphone en tablet, die tegenwoordig nu eenmaal altijd bij de hand zijn.

* zelfzorg: alle handelingen die een mens verricht ter verbetering van zijn gezondheid. Dit kan gaan om zelf informatie zoeken, zelfmedicatie of het gebruik van innovatieve technische hulpmiddelen.

Zelfhulp doe je samen en zelfzorg doe je alleen.

Back To Top
X