• Nieuws
  • Netwerkbijeenkomst Knooppunt Informele Zorg 03-12-19

26 januari 2020

Die zwart-wit foto van de boogbrug over het kanaal bij Maastricht…. Het beeld uit de zoemende beamer leek in het luchtledige te hangen op het projectiescherm dat zich achter de sprekers bevond. Wim Venhuis had die middag zijn presentatie over zelfhulp, zelfhulpgroepen en de website zelfregietool achter de rug.

De waarde van ervaring

Netwerkbijeenkomst Knooppunt Informele ZorgDaarna gingen de ca. 65 bezoekers in gesprek met mensen die de waarde van ervaringsdeskundigheid belichamen. Aan zes verschillende tafels vertelden zij onder andere over hun strijd met alcoholverslaving, autisme, een verward of psychotisch gezinslid. Het herstelproces na een opname in de GGZ bij LIV of wat de impact is van sociale uitsluiting die uiteindelijk resulteerde in de wens om dood te willen.

Aangename gloed

De ontmoetingen tussen vrijwilligers(organisaties), professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen maakten grote indruk. Contact, begrip, menselijke warmte en oprechte aandacht vulden de ruimte met een aangename gloed. Vermengd met het besef dat professionele hulpverleners veel goeds met hun opleiding en methodieken kunnen doen, maar dat mensen meer zijn dan hun ziekte of gebrek alleen. De aanwezige ervaringsdeskundigen lieten grote veerkracht en doorzettingsvermogen zien. Het herwonnen zelfvertrouwen en hun ervaring zetten ze nu in voor mensen die nog niet zo ver zijn.

Schoenen, chips, een brug en de weg

Dagvoorzitter Bart Pastoor interviewde Wim Venhuis over zijn bevlogenheid met zelfhulpgroepen en waar dat vandaan komt. Monique van de Ven, initiatiefneemster van deze netwerkbijeenkomst, deelt zijn bevolgenheid.

In deze netwerkbijeenkomst van het Knooppunt Informele Zorg stond deze keer het thema ‘de toegevoegde waarde van lotgenotencontact’ centraal. Monique licht, als coördinator kort toe welke mooie resultaten het Knooppunt met behulp van hun partners heeft behaald het afgelopen jaar en wat de speerpunten voor 2020 zijn.

“Waarom een foto van deze brug”, wilde Pastoor van Wim Venhuis weten. “Dit is de brug waar ik als 21 jarige vanaf ben gesprongen. Kort daarvoor had ik te horen gekregen dat ik bipolair oftewel manisch depressief was. Zoals de psychiater voorspelde, zakte ik na een hyperactieve periode weg in een zware depressie. De mensen waar ik het meeste aan heb gehad tijdens mijn hersteltijd waren niet de psychiater of de hulpverleners. Maar juist degenen die al uit hun depressie waren opgestaan en die mijn sombere vrees in het licht van positieve  verwachtingen en nieuwe hoop wisten te krijgen. Samen met mij bouwden ze de brug naar herstel en hervond ik de weg naar een volwaardig en gelukkig leven.”

Verbinding

Op het projectiescherm verschijnt een andere foto. Die van zijn echtgenote en drie prachtige kinderen.

Bart Pastoor sloot af met dankbaarheid dat Wim hier aanwezig kon zijn en met een gezegde in een Spaans klinkende taal. Er was één woord dat in de ruimte bleef hangen: verbinding. En dat is waar het allemaal om te doen is.

Een mooie middag met veel persoonlijke betrokkenheid! Uit de evaluatie bleek ook een mooi concreet resultaat:

  • 21 mensen willen graag in contact komen met het Zelfregienetwerk
  • 12 mensen willen graag een workshop voor hun organisatie
  • 24 Mensen ontvangen graag de (digitale) nieuwsbrief

Hieronder een fotoverslag van deze bijeenkomst. Voor meer foto’s zie: www.knooppuntinformelezorg.nl