• Nieuws
  • Natuurlijke verbinding met informele zorg

2 juni 2018
Anneke Coenen
Anneke Coenen

Anneke Coenen, praktijkondersteuner somatiek , gezondheidscentrum Hoensbroek Noord:

“Geweldig om te horen wat deze vrouwen voor steun hebben van de lotgenotengroep borstkanker. En ook over de loopgroep, die letterlijk ‘vanzelf loopt’. Waardoor mensen wekelijks bewegen, dit nooit zelf ‘alleen’ zouden hebben gedaan, en die zich hierdoor op allerlei manieren veel beter voelen.

Dit soort groepen kunnen veel voor mensen betekenen en ik vind het zelf beslist de moeite waard om te kijken of we hier meer mee kunnen binnen ons centrum.
Het is mooi om te zien hoe mensen in hun eigen kracht komen en vandaar uit volgende stappen voor zich zelf kunnen maken. Dit kan op verschillende gebieden. Zo voelt iemand die wil afvallen zich gesteund als ze door emotie wil snoepen maar dit even kan ventileren in de groepsapp. Door de tips en steun vanuit de groep heeft deze persoon weer de kracht om het snoepen te beperken wat haar de dag erna een trots gevoel geeft.

Als je ziet dat mensen elkaar zo kunnen ondersteunen, dan is het interessant om samen te zoeken naar nieuwe vormen en uitbreiding van dit soort groepen, passend in onze praktijk. En het levert mogelijk een natuurlijke verbinding met de informele zorg in onze wijk.”

Project HOZL; ‘Via zelfhulp naar zelfregie’.

Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg gaat meer aandacht besteden aan zelfhulp en hoe we de praktische ervaringskennis van patiënten beter kunnen benutten in de huisartspraktijk.

Het gaat om een project van drie jaar dat wordt gefinancierd vanuit VEZN-gelden en dat in overleg wordt uitgevoerd door Zorgbelang Limburg.
Vanaf september starten we met workshops tijdens geschikte bijeenkomsten of we komen bij u in de praktijk, als u dat wilt. Misschien iets om uw praktijkaanbod mee te vergroten?

Zelfregie. Je doet het zelf, maar samen gaat dat beter!