• Nieuws
  • Informatie begeleiders coronagroepen

27 augustus 2021

Wat is een supportgroep
Een groep mensen die allemaal blijvende gevolgen hebben van een coronabesmetting en die elkaar 1 x per 2 weken ontmoeten gedurende 1-1,5 uur op Zoom.

Wat doe je als begeleider
Je begeleidt de uitwisseling tussen deelnemers in de Zoombijeenkomst.

Overleg met je medebegeleider, afstemming binnen de groep, eventueel Whatsapp-groep.

Contact met de ondersteuners over de samenstelling van de groep.
Je krijgt een korte online training en er is altijd contact mogelijk over dingen die je tegenkomt.

Wat kunnen wij bieden
Een onkostenvergoeding voor de training, terugkomdagen en de voorbereiding van de groepen. Wanneer je meerdere groepen kunt begeleiden is er een onbelaste vrijwilligersvergoeding mogelijk. Hierover gaan we in overleg.

De pilot van dit project loopt tot 1 januari 2022. Het vervolg van het project en de invulling daarna hangen af van de resultaten.

Achtergrondinformatie
Er zijn nu 6.500 aanmeldingen bij C-support. Mensen hebben veel vragen, onzekerheden en een grote behoefte aan herkenning.
Lotgenotengroepen dragen bij aan hulp en ondersteuning.