• Nieuws
  • Hulp van lotgenoten bij Corona

9 juni 2020

Als je zorgverlener bent, kom je nu regelmatig patiënten tegen met klachten die gerelateerd zijn aan Corona. Onder de oppervlakte van de vragen over lichamelijke klachten, liggen ook praktische, emotionele en sociale problemen. Mensen willen weten hoe ze veilig om kunnen gaan met andere mensen. Of hoe ze even kunnen ontsnappen aan de druk van thuis opgesloten te zijn. Momenteel heerst er bij veel patiënten onzekerheid en angst die om kan slaan in paniek.

Professionals hebben niet altijd een oplossing paraat.

Weet dan dat via de website Zelfregietool.nl contact met een lotgenoot gelegd kan worden. Een ervaringskundige lotgenoot is iemand die direct begrijpt wat er nodig is. Vaak kan die direct een aantal onzekerheden wegnemen.
Een vraag aan je patiënt of cliënt kan zijn: ‘Heeft u behoefte om met iemand te praten die hetzelfde heeft meegemaakt’?  Bijvoorbeeld;

  • bij zorgen over Corona. Angst, paniek of somberheid in verband met het verloop.
  • bij vragen na een Coronabesmetting. Dat kan een (ex)patiënt of naaste betreffen.
  • bij restklachten na een #IC-opname.

Mensen die gebruik maken van zelfhulp worden meer eigenaar van hun problemen en de oplossingen hiervan. Ze vergroten de regie over hun eigen ziekte en gezondheid. Aantoonbaar bewezen zijn een verbeterd ziekte inzicht,verbeterde acceptatie, effectiever gebruik van hulpmiddelen, minder medicijngebruik en grotere betrokkenheid bij en therapietrouw aan een behandeling.