11 november 2022

Voor vrouwen die zelf met kanker geconfronteerd zijn.
Vaak wordt er in de directe omgeving gezocht naar steun, maar men stuit daarbij toch regelmatig op onbegrip. Doordat lotgenoten in soortgelijke situaties verkeren kunnen zij echter herkenning bij elkaar vinden.
Tijdens de bijeenkomsten, in een kleine besloten setting, krijgt iedereen voldoende tijd om haar inbreng te doen en is er ruimte om gevoelens te delen. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de verhalen die gedeeld worden.

Wanneer: Oneven weken op woensdag van 13.30 – 15.30 uur
Waar: Paardestraat 31, 6131 HB Sittard
E-mailadres: info@toonhermanshuissittard.nl
Telefoonnummer: 046-4516474