11 november 2022

Pelita heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd in het begeleiden van Indische en Molukse oorlogsgetroffenen en hun nazaten. De hulpverlening werd zo gaandeweg cultuursensitief en context gebonden van aard. Bij hulpvragen is dit de invalshoek.

Stichting Pelita organiseert diverse activiteiten en momenten om in gesprek te gaan met iemand door heel het land heen. Klik hier voor de actuele agenda of neem contact op via onderstaand e-mailadres.

E-mailadres: pelitasittard@gmail.com