11 november 2022

LIV staat voor Leven in Verandering en zet zich in voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Ze richten zich vooral op herstel na een periode van ontwrichting. Samen met lotgenoten kijken we naar mogelijkheden om weer vol te kunnen leven. Regie over jouw leven!

Op de website vind je meer informatie over het steunpunt en een inspirerend aanbod aan cursussen en activiteiten waarbij jij van harte welkom bent. Kijk rustig even rond op de site of kom langs in het steunpunt.

Waar: Stationstraat 18, 6131 AZ Sittard
Wanneer: maandag/donderdag: 13 – 15 uur
E-mailadres: steunpunt@leveninverandering.nl