11 november 2022

Een oogcafé is een ontmoetingsplek voor mensen met een oogaandoening. U kunt er ervaringen uitwisselen over het leven met een visuele beperking. Soms komt een gastspreker iets vertellen over een bepaald thema.

Contactpersoon: John Snijkers
E-mail: limburg@oogvereniging.nl
Telefoon: 06 202 483 77

Openingstijden: iedere tweede dinsdag van de maand 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Ouderencentrum Vogelsanck, Cookstraat 27 A, 6413 HV Heerlen