11 november 2022

Een oogcafé is een ontmoetingsplek voor mensen met een oogaandoening. Je kunt er ervaringen uitwisselen over het leven met een visuele beperking. Soms komt een gastspreker iets vertellen over een bepaald thema.

In Roermond vinden deze bijeenkomsten ook plaats. John Snijkers is daarbij contactpersoon.

Wanneer: Elke laatste dinsdag van de maand, van 14.00u tot 16.00u
Waar: ’t Paradies, Munsterstraat 61 Roermond
E-mail: limburg@oogvereniging.nl
Telefoon: 06-20248377

De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de oogvereniging. Zij behartigen de belangen en zetten zich in voor het welzijn van mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid, als ook hun families en mantelzorgers.