11 november 2022

De Nierpatientenvereniging Roermond (NPVRoermond) is een regionale vereniging van en voor nierpatiënten. Haar aandachtsgebied is de regio van het Laurentius Ziekenhuis Roermond en deels van het St. Jans Gasthuis in Weert. De NPVRoermond behartigt de individuele en collectieve belangen van alle leden, (pré-) dialyserenden, getransplanteerden en hun partners.

NPV Roermond organiseert verschillende sociale activiteiten voor de leden, bieden lotgenotencontact en geven voorlichting. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werkt NPV Roermond samen met landelijke organisaties, zoals de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVN) en andere regionale patiënten verenigingen.

Telefoon: 0475-452302
E-mail: npvroermond@outlook.com
Lid worden: aanmeldformulier
Wanneer: jaarprogramma