11 november 2022

Ik ben naaste van iemand met kanker

Als een dierbare de diagnose kanker krijgt, komt dat bij jou als naaste ook hard aan. Ook tijdens en na de behandeling kun je allerlei gevoelens en emoties hebben. Soms kom je nauwelijks aan jezelf toe. Vaak gaat alle aandacht naar de patiënt. Logisch. Maar als naaste kun je óók behoefte hebben aan ondersteuning. Contact met lotgenoten kan prettig zijn.

Op dit moment staat de groep on hold maar zodra er weer nieuwe deelnemers zich aanmelden wordt de groep weer opgestart.

Docent en begeleiding: Annelies Snijkers
Gastvrouw: Filia Laugs en Truus Joosten
Duur: Maximaal 1,5 uur
Locatie: Toon Hermanshuis Roermond
Frequentie: elke 1e dinsdag van de maand
Tijdstip: 13:30-15:00 uur, zie agenda voor actuele informatie
Minimaal aantal deelnemers: nieuwe deelnemers zijn van harte welkom
Kosten: € 5,- per bijeenkomst
Aanmelden en info: per mail via info@toonhermanshuisroermond.nl of telefonisch via
0475 856 801