11 november 2022

Het IC Café wordt door IC-professionals georganiseerd voor voormalige IC-patiënten en hun naasten, in samenwerking met IC-ervaringsdeskundigen en andere zorgverleners. Het wordt georganiseerd buiten het ziekenhuis.

Een avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over het thema van die dag. Aan de hand van deze thema’s wordt er dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname zoals: PICS en PICS-F, delier, IC-verworven spierzwakte, terugkeer naar werk, moeheid, seksuele problemen, cognitie, psychische problemen, slaapproblemen na de IC.

Bezoekers van het IC Café komen in contact met andere voormalig IC-patiënten en naasten. Ze delen ervaringen en adviezen met elkaar. Informatieverstrekking, gezelligheid en emoties gaan daarbij hand in hand. De deelnemers aan het IC Café ervaren dit als zeer waardevol: zowel het ontvangen als geven van steun aan elkaar kan helend zijn. Voor de IC-professionals is het IC Café een plek waar ze feedback kunnen krijgen op de IC-zorg. Omdat voor de verschillende thema’s sprekers uit het ziekenhuis (bijvoorbeeld psychologe, maatschappelijk werker) worden uitgenodigd, komen ook deze professionals in contact het Post Intensive Care Syndroom en de ervaringen van patiënten en naasten.

Wanneer: ga naar de agenda van IC café Roermond
Waar: Roermond, maar ook andere plaatsen
Contact: bel naar 088-5054309 of zie het contactformulier van IC Connect