11 november 2022

Mantelzorgers maken doorgaans hetzelfde mee en kunnen hierin veel voor elkaar betekenen. In een groep kunnen zij door begrip, tijd, aandacht en het delen van ervaringen vaak beter grip krijgen op hun gezamenlijke onderwerp.

Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad beginnen om die reden in april met een gespreksgroep voor mantelzorgers waarin het elkaar ontmoeten centraal staat.

Waar en wanneer vindt deze bijeenkomst plaats?
* Zorg en revalidatiecentrum Hambos in Kerkrade
* Op donderdag: 05-05-2022, 16-06-2022, 01-09-2022, 20-10-2022, 03-11-2022 en 01-12-2022
* 14.00 tot 16.00 uur
* Aanmelden is verplicht

Het gelijkwaardig delen van de ervaringen en het samenzijn is een groot goed. Het delen van zorgen, kunnen vragen hoe de ander iets aanpakt, emotioneel ondersteunen en het uitwisselen van praktische tips staan centraal. Er wordt steun en (h)erkenning bij elkaar gevonden.

Er zijn twee begeleiders aanwezig die zelf ervaring hebben met het bieden van mantelzorg. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd onder voorbehoud van de actuele situatie omtrent corona. Houdt hiervoor de activiteitenkalender op onze website in de gaten: www.mantelzorgparkstad.nl

Mocht u voorafgaande meer informatie wensen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 045-2114000 of via info@mantelzorgparkstad.nl