11 november 2022

Het breincafe is een trefpunt voor mensen met hersenletsel, hun partners, familieleden, mantelzorgers, professionals en ander geinteresseerden.

Het accent ligt op contact, herkenning en voorlichting. In een plezierige en informele sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Iedere laatste maandag van de maand van 19:30 tot 21:30. Entree is gratis.