• Nieuws
  • Corona ervaringskundige

23 april 2020
bron: herstelondersteunende zorg ervaringskundigheid Vilans
bron: herstelondersteunende zorg ervaringskundigheid Vilans

Wil jij jouw ervaring met corona inzetten om een ander te helpen?

Via www.zelfregietool.nl komen regelmatig vragen binnen van mensen die graag zouden praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. We zijn op zoek naar mensen die persoonlijk ervaring hebben met de gevolgen van corona en die anderen willen helpen met het delen van ervaringen. Je kunt hierbij denken aan:

  • Zelf positief getest op corona en weer (gedeeltelijk) hersteld
  • Opgenomen geweest op een intensive care en weer (gedeeltelijk) hersteld
  • Ervaring met naasten die ziek zijn (geweest) ten gevolge van het corona virus
  • Ervaring met naasten die overleden zijn ten gevolge van corona
  • Praktijkervaring door zorgmedewerkers ten gevolge van het corona virus

Het gaat om het beantwoorden van vragen en delen van ervaringen, waarbij jouw praktische ervaringskundigheid een ander op weg kan helpen en kan steunen.

Het eerste contact verloopt altijd via onze vraagverbinder. Die krijgt een vraag binnen en verbindt hier een ervaringskundige aan. In een later stadium kunnen mensen zelf bepalen of er telefonisch contact, via WhatsApp of op een andere wijze tot stand komt. Soms willen lotgenoten na wederzijds goedvinden persoonlijk afspreken.

Kijk hier verder over de uitgebreidere werkwijze, contact met vragenstellers, privacy en het aanmeldformulier.