• Zorgboek | Multiple sclerose Boek / artikel

Stichting September, betrouwbare en deskundige patiënteninformatie
Het Zorgboek Multiple Sclerose is ontwikkeld voor mensen met MS en hun naasten. Hierin wordt uitgebreide informatie gegeven over de ziekte zelf (symptomen en diagnose) en de behandeling. Uitgangspunt van het zorgboek is om, op basis van goede medische informatie, praktische aanknopingspunten te bieden voor het omgaan met problemen waar deze patiënten mee te maken kunnen krijgen. Op die manier wordt de zelfredzaamheid ondersteund en inzicht gegeven in de beschikbare medische en maatschappelijke hulpverlening. Hierbij worden ‘moeilijke’ onderwerpen zoals seksualiteit en euthanasie niet gemeden.