• VED Organisatie / website

De VED is een patiëntenvereniging die volledig uit vrijwilligers bestaat en een kleine patiëntengroep gezien de zeldzaamheid van deze aandoening. Door middel van een bijdrage kunnen zij werken aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.