• Stichting zelfbeschadiging Organisatie / website

Een laagdrempelige landelijke organisatie van lotgenoten die zichzelf beschadigen of beschadigd hebben en naasten. We zijn er voor mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.

Onderwerpen