• Stichting JIJ Organisatie / website

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie en biedt ervaringsdeskundige ondersteuning aan iedereen die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft met een eetprobleem of eetstoornis. Zij doet dit op een anonieme en kleinschalige manier in de vorm van het bieden van een luisterend oor, het geven van informatie en advies en het begeleiden van individuen en groepen op verschillende niveaus van herstel. Ook organiseert zij op herstel gerichte activiteiten, workshops en trainingen vanuit haar inloophuis, het JIJ-huis, in Rotterdam.

Chat

Naast inloopuren en activiteiten in ons inloophuis bieden wij ook drie keer per week een chat op onze website waar mensen anoniem en gratis terecht kunnen met vragen of wanneer ze behoefte hebben aan een luisterend oor. Verder bieden we ook advies via mail/telefoon/open inloop spreekuur en op afspraak.

Onderwerpen